Повний текст журналу .pdf

МЕТОДИКА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ: ПСИХОЛОГО-БОЙОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и): Аніщенко В. О., Сорокопуд В. Б., Ткаченко І. В., Донець І. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 9–25

Читати далі:   

 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО І ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и): Бондарчук В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 26–36

Читати далі:   

 

СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КІНОЛОГІЧНИХ КОМАНД ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ СОБАКАМИ В ДКВС УКРАЇНИ

Автор(и): Виноград О. В., Бартєнєва Л. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 37–51

Читати далі:   

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКО-КУРСАНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и): Волеваха І. Б., Степура Д. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 52–62

Читати далі:   

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и): Гончаренко О.Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 63–75

Читати далі:   

 

ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Данильченко Т.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 76–91

Читати далі:   

 

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Жулковський В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 92–101

Читати далі:   

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Калгіна І. Д.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 102–110

Читати далі:   

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Автор(и): Литвин А. В., Руденко Л. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 111–124

Читати далі:   

 

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»)

Автор(и): Лілік О. О., Шумейко З. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 125–135

Читати далі:   

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СЛУЖБОВИХ СОБАК ДЛЯ ДРЕСИРУВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ РОЗШУКОВОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Матвійчук В. П., Доменюк А. М., Дворнічена І. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 136–148

Читати далі:   

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ

Автор(и): Мицька О. І., Бабич А. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 149–158

Читати далі:   

 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Автор(и): Назарко С.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 159–172

Читати далі:   

 

КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Саган В.В., Аніщенко В.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 173–192

Читати далі:   

 

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 193–204

Читати далі:   

 

НЕОСТОЇЦИЗМ ЯК НАПРЯМОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ РАННЬОМОДЕРНОГО ПЕРІОДУ

Автор(и): Співак В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 205–213

Читати далі:   

 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ В ГАЛУЗІ ПРАВА

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 214–226

Читати далі:   

 

ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

Автор(и): Швардак М. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 227–239

Читати далі:   

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ТЕМУ «ДОЗВІЛЛЯ (КІНО ТА ТЕАТР)» ДЛЯ КУРСАНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Шендерук О. Б.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 240–252

Читати далі:   

 

ПРО ДЕЯКІ КОГНІТИВНІ ТА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ З ЧИСЛА ЗАСУДЖЕНИХ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор(и): Шимко В. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 253–268

Читати далі:   

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЯХ І КОНЦЕПЦІЯХ

Автор(и): Остополець І. Ю., Маннапова К. Р., Раджабова С. Ш.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 269–279

Читати далі:   

©2024. Пенітенціарна академія України