Політика відкритого доступу


З метою дотримання вимог Генерального директорату Європейського Союзу з досліджень, науки та інновацій щодо створення до2020 р. відкритого доступу до всіх досліджень в Європі, які фінансуються за рахунок державного бюджету, та виконання рекомендацій Постанови Верховної Ради України № 3175-IV від 1.12.2005 р. «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні», у якій відкритий доступ визначений одним із пріоритетів розвитку інформаційного суспільства в Україні, і яка передбачає «забезпечення відкритого безкоштовного Інтернет-доступу до ресурсів, створених за рахунок коштів Державного бюджету України», редакційна колегія наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» оголошує дотримання політики відкритого доступу («Open Access») до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Повні тексти статей з наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» (їх складові частини або метадані) розміщуються у відкритому доступі в Інтернеті на сайті , у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

©2024. Пенітенціарна академія України