Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» був заснований у 2018 році при Пенітенціарній Академії України.

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України: серія КВ, № 23591-13431Р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420 науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Журнал спеціалізується у галузі наук: освіта, соціальні та поведінкові науки.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорія читачів: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, практичні працівники, студенти.

Мови видання: українська, англійська, польська, німецька.

Періодичність видання: два рази на рік.

Випуск 1– статті приймаються на розгляд до 20 квітня.
Випуск 2– статті приймаються на розгляд до 20 вересня.

Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» розміщується на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

Повні тексти та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків оприлюднюються на web-сторінці наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки»

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and behavioural sciences
by Academy of the State Penitentiary Service
is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

©2024. Пенітенціарна академія України