Повний текст журналу .pdf

ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПЕРСОНАЛУ

Автор(и): Аніщенко В.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 7-22

Читати далі >

 

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Білоус О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 23-39

Читати далі >

 

ВПЛИВ LEGO НА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и): Борбенчук І.М., Ковальська Н.М., Чебоненко Д.С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 40-53

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ-КІНОЛОГІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Виноград О.В., Матвійчик В.П., Ковальська П.Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 54-68

Читати далі >

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Автор(и): Гнидюк О.П. 

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 69–80

Читати далі >

 

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОЦІНКА ЇЇ СТРУКТУРИ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 81-90

Читати далі >

 

ВДЯЧНІСТЬ ЯК МЕТАСТРАТЕГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и): Данильченко Т. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 91-105

Читати далі >

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МОТИВІВ І СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и): Єрмак С.М., Гетта В.Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 106-118

Читати далі >

 

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СТРУКТУРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Кухар Т. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 119-130

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО РІВНЯ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»)

Автор(и): Набок А.І., Борисенко І.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. №1(8): 131-140

Читати далі >

 

ВПЛИВ ПОРЯДКУ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ

Автор(и): Остаполець І.Ю.,  Пачаджи Д.І., Коновалова В.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 141-153

Читати далі >

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2022. № 1(8): 154–168

Читати далі >

 

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и): Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В., Гончар В.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 169-181

Читати далі >

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор(и): Тогочинський О.М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 182-196

Читати далі >

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ        

Автор(и): Шендерук О.Б., Биконя О.П.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 197-207

Читати далі >

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ І ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРСИ

Автор(и): Янченко Т.В., Третяк О.С., Чебоненко С.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 208-223

Читати далі >

 

©2024. Пенітенціарна академія України