Повний текст журналу .pdf

РИТОРИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННОЇ СФЕРИ З ПОЗИЦІЙ ПРОФЕСІОГРАФІЧНОГО ПІДХОДУ

Автор(и): Аніщенко В. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 9–21

Читати далі >

 

ІНТЕРАКТИВНА СУТНІСТЬ «ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ» В КОНЦЕПТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и): Вдовенко І. С., Вдовенко О. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 22–39

Читати далі >

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ТА МОТИВАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Вдовіченко О. В., Блага О. Б., Педченко О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 40–51

Читати далі >

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ-КІНОЛОГІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ СОБАКАМИ

Автор(и): Виноград О. В., Доменюк А. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 52–67

Читати далі >

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 68–81

Читати далі >

 

МОРАЛЬНЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК КОРУПЦІЇ

Автор(и): Зарічанський О. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 82–104

Читати далі >

 

ПОТЕНЦІАЛ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ І ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ, ОБОРОНИ ТА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и): Ігнатюк О. А., Резнік С. М., Солодовник Т. О., Середа Н. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 105–124

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Автор(и): Лілік О. О., Шумейко З. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 125–135

Читати далі >

 

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ-КІНОЛОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ СЛУХНЯНОСТІ У РОЗШУКОВИХ СОБАК

Автор(и): Матвійчук В. П., Виноград О. В., Жулковський В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 136–148

Читати далі >

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗМІН У ЖЕРТВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ВЧИНЕНИХ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ

Автор(и): Олійников Г. В., Ковалевський А. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 149–162

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМОСТАВЛЕННЯ І ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Остополець І. Ю., Сергєєва І. В., Степанова С. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 163–173

Читати далі >

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВИЧОК УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ

Автор(и): Пестрецов О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 1(10): 174–191

Читати далі >

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО РОБОТИ В СЕНСОРНО ЗБАГАЧЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Попович О. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 192–204

Читати далі >

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Ситнік С. В., Ільїна Ю. Ю., Свіденська Г. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 205–215

Читати далі >

 

ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ     

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 216–224

Читати далі >

 

RATIO STUDIORUM ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Автор(и): Співак В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 225–234

Читати далі >

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и): Станішовський А. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 235–251

Читати далі >

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 252–267

Читати далі >

 

НАВЧАЛЬНІ ПОТРЕБИ ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и): Шимко В. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 268–291

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України