ФАКТОРИ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ ВІДОМЧИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Щербата В. Г.

Місце роботи:

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1541-7605

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 127–136

https://doi.org/ 10.32755/sjeducation.2020.01.127

Анотація

Висвітлене у статті дослідження присвячене аналізу проблеми психологічної безпеки відомчих закладів вищої освіти. Здійснено аналіз факторів, які є загрозою психологічно безпечному освітньому простору в цілому і зокрема освітньому простору зі специфічними умовами організації навчально-виховного процесу. Проаналізовано соціальні, педагогічні, психологічні та інші чинники, які перешкоджають забезпеченню психологічно безпечного освітнього простору відомчих закладів вищої освіти. Представлено різні підходи до виділення його факторів.

Ключові слова: освітній простір, психологічна безпека, психологічна безпека освітнього простору, фактори психологічної безпеки, курсант, відомчі заклади вищої освіти.

Список використаних джерел

  1. Баева И. А., Волкова Е. Н., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность образовательной среды: учебное пособие. Москва, 2009.
  2. Лактионова Е. Б. Представление педагогов-психологов о рисках в образовательной среде. Безопасность образовательной среды / под ред. Г. М. Коджаспирова. Москва: Экон-Информ, 2008. 158 с.
  3. Фоминых Е. С. Психологические барьеры участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве. Концепт. № 23. С. 57–61. URL: http://e-koncept.ru/2017/470266.htm.
  4. Балл Г. Понятие адаптации и его значение для психологии личности. URL:http://www.vash-psiholog.info/obsh/8-2010-04-09-20-26-17/48-2010-04-11-13-49-32.html/
  5. Юрченко Л. Г Обеспечение психологической безопасности участников инклюзивного образовательного процесса. Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. T. 8, № 5. С. 189–194.
  6. Березина Т. Н. Формирование эмоциональной безопасности образовательной среды (психолого-педагогические аспекты). Современное образование. 2015. № 1. С. 53–68.
  7. Рубцов В. В., Баева И. А. Психологическая безопасность образовательной среды как условие психосоциального благополучия. Безопасность образовательной среды: сборник статей. Москва, 2008. С. 5–11.
  8. Специальная педагогика: учебное пособие / под ред. Н. М. Назаровой. 7-е изд. Москва: Академия, 2007. 400 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України