ЗАПИТАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Автор(и): Герасимова Е. М., Ніщимна С. О., Доній Н. Є.

Місце роботи:

Герасимова Е. М.,

доктор філософських наук, професор,професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна;

Ніщимна С. О.,

доктор юридичних наук, професор,завідувач кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу,Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна;

Доній Н. Є.,

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри економіки та соціальних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 30–44

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.030

Анотація:

На сьогодні реалії є такими, що обсяг щоденної інформації, з якою стикається людина початку ХХІ ст., у рази більший за обсяг, який обрушувався на людину ХХ ст. Проте у сучасному світі є багато професій, де обсяг такої інформації набагато більший, ніж той, з яким стикається середньостатистичний громадянин. До таких професій належать фахівці сфери юриспруденції. Якщо ж, приміром, юрист з досвідом роботи має потрібний адаптаційний потенціал і добре розвинуті навички критичного оцінювання інформації, то юрист, який тільки-но отримав диплом, такими навичками володіє не на належному рівні. Закономірно, що це ставить певні завдання для системи надання освітніх послуг та осіб, які отримують фах юриста.

Метою було визначено: представити запитання як важливу навичку і водночас цінний інструмент критичного мислення осіб, які в майбутньому планують працювати у сфері юриспруденції.

Результати дослідження. Критичне мислення, по суті, є процесом реакції. Людина мислить не заради самого процесу мислення, а заради отримання необхідної для обдумування інформації. Це можливе винятково через запитання-відповіді у взаємодії з іншими. Тож найважливішим умінням для критичного мислення визнається вміння ставити запитання та давати відповіді на них. Це вміння, яке водночас є й інструментом критичного мислення, бо вдовольняє потребу людини як одержуваної інформації та доказах, що підтверджують або спростовують отриману інформацію.

Зроблено висновок, що критичне мислення – це завжди незакінчений проект, адже постійно виникають нові й нові запитання. Будь-яка людина практично постійно стикається з необхідністю або ставити запитання, або давати на них відповіді. Юрист має це робити не тільки в контексті особистого життя, але й, мабуть, ще більше в професійному. Запитання є показником здатності оцінювати дійсність й водночас є інструментом розвитку критичного мислення.

Ключові слова: інформація, запитання, критичне мислення, професійне мислення, юрист.

Список використаних джерел

 1. Абрамова Н. А. Юридическая диалогика: учеб. пособие. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2017. 192 с.
 2. Жалинский А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятельность юриста: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2009. 362 с.
 3. Ленерт У. Проблема вопросно-ответного диалога. Новое в зарубежной лингвистике. Москва, 1985. Вып. 14. С. 238–280.
 4. Максимова Н. В. Ответный вопрос в коммуникативной культуре. Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История. Филология. 2018. Т. 17. № 6. Журналистика. С. 108–115.
 5. Павлов Д. Л. Критическое мышление. Насколько этот навык важен в менеджменте? URL: http://www.imisp.ru/Pavlov/CriticalThinking/.
 6. Шемелинець І., Якубович М., Осінська О. Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці: звіт за результатами аналітичного дослідження. Київ, 2018. 34 с.
 7. Юридична аргументація. Логічні дослідження: монографія / О. М. Юр­ке­вич та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Юркевич. Харків, 2012. С. 159–168.
 8. Browne, M. N., Stuart M. K. Asking the right questions: a guide to critical thinking. 8th ed. New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2007. 226 р.
 9. King A. Inquiry as a tool in critical thinking. Changing college classrooms: New teaching and learning strategies in an increasingly complex world/ D.F. Halpern (Ed.). San Francisco, Jossey-Bass, 1994. Рp. 13–38.
 10. Paul, R. W., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. New York, Financial Times Prentice Hall, 2002. 358 р.
 11. Facione, P. A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Research Findings and Recommendations. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED315423.pdf (accessed 05.09.2019).
 12. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution (accessed 04.09.2019).
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України