ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИЯВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Місце роботи:

доктор економічних наук, професор,

начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1101-6019

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 39–51

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.039

Анотація

У статті досліджено актуальні загрози економічній безпеці України в умовах розвитку економічної системи. Визначено, що загрози національним інтересам країни та її економічній безпеці згруповані в економічній, соціальній, політичній та правовій площинах. Встановлено, що Україні за останні три роки вдалося відновити макроекономічну стабільність, забезпечити незначне зростання ВВП на душу населення, «запустити реформи», проте залишилось багато внутрішніх та зовнішніх викликів. Проаналізовано, що на сучасному етапі розбудови ринкової економіки перед Україною постають численні виклики, вирішення яких є першочерговим завданням, зокрема: низький рівень інноваційно-інвестиційної активності, нестабільність національної валюти, наявність тіньових операцій, наявність державного боргу та негативне сальдо зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено, що економічна безпека має складну внутрішню структуру, визначальною її здатністю є забезпечення сталого розвитку національної економіки та захист і реалізація національних інтересів держави.

Ключові слова: економічна безпека, сталий розвиток національної економіки, загрози економічній безпеці України.

Список використаних джерел

  1. Про економічну безпеку України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
  2. Бондарук Т. Г. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування. Статистика України. 2018. № 1. С. 30–39.
  3. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та перспективи зміцнення: монографія. Київ: ЗнанняУкраїни, 2011. 299 с.
  4. Маркс К. Капитал. Москва, 1988. Т. 1. 900 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України