УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Автор(и): Голотюк О.В., Шмельова Р.І.

Місце роботи:

Голотюк О. В.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької
та романської філології факультету іноземних мов,

Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

ORCID: 0000-0002-2506-6909

Шмельова Р. І.,
молодший науковий співробітник відділу наукової діяльності
та міжнародного співробітництва,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7227-5511

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 23–37

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.023

Анотація

У статті розглянуто особливості самостійної роботи під час вивчення іноземної мови в світлі останніх подій, спричинених пандемією, також проаналізовано вітчизняний досвід пошуку методів і форм самостійної роботи студентів з метою ефективного оволодіння іноземною мовою, визначено місце та роль самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти. Для вдосконалення самостійної роботи студентів з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення французької мови» під час вивчення теми «Сучасне французьке кіно» проводиться робота з аутентичним французьким художнім фільмом «Bienvenue chez les Ch’tis». До перегляду фільму подається перелік розмовних висловлювань мовою шті в порівнянні з сучасною французькою мовою, семантизація яких відбувається неперекладним засобом. Запропоновано завдання для роботи з сучасною розмовною лексикою, завдання для перевірки розуміння переглянутого фільму, для складання синопсису та дискусії з проблематики фільму, тобто для вдосконалення монологічного мовлення з теми, а також для контролю набутої комунікативної компетенції. Також відповідно до запропонованих форм роботи автори виділили два види контролю: за процесом і результатом. У роботі автори наголосили на необхідності і важливості створення мотивації для студентів під час організації самостійної роботи в умовах карантину.

У статті запропоновано методичну розробку для навчання студентів під час самостійної роботи з метою розширення філологічного кругозору, знайомства з багатогранною культурою населення і різноманітністю діалектів сучасної французької мови, налагодження атмосфери в групі, створення мотивації під час навчання. Виконання запропонованих авторами вправ організує подолання мовних та мовленнєвих труднощів, сприяє засвоєнню розмовної лексики, формуванню комунікативної компетенції на практичних заняттях з французької мови. Запропоновану методичну розробку під час вивчення французької мови можна використовувати як на заняттях в аудиторії, так і дистанційно за допомогою технічних засобів під час карантину.

Ключові слова: самостійна робота, аутентичний фільм, французька мова, мова шті, розмовна лексика, комунікативна компетенція.

Список використаних джерел

  1. Соколов А. В., Драч І. І., Ісаєва І. А. Організаційно-методичні засоби забезпечення самостійної роботи студентів у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. Проблеми освіти: науково-методичний збірник. Київ, 2002, С. 188–
  2. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. Киев: Высшая школа, 1990. 246 с.
  3. Isabelle Servant Apprendre le français avec le cinéma francais. URL: http://www.cinemafrancais-fle.com/Films/chtis.php.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України