ВПЛИВ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ПРОФЕСІЙНУТЕРМІНОСИСТЕМУ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и): Борисенко І. В.

Місце роботи:

кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 7–17

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.007

Анотація

Стаття має на меті встановити закономірності процесу запозичення і розкрити вплив англомовних запозичень на сучасну українську мову. Визначено англомовні запозичення в осучасненні української мови, а також роль англіцизмів у процесі глобалізації; досліджено процес запозичення англомовних лексем в історичному контексті, окреслено їх вплив на українську правничу терміносистему.

Встановлено, що українська правнича термінологія є відкритою, динамічною системою, що розширюючи сферу функціонування, інтенсивно розвивається та неологізується, поповнюючись новотворами, в тому числі й іншомовного походження. Обґрунтовано вплив англійської мови на формування досліджуваної терміносистеми та активізацію процесу запозичення англомовних термінів на сучасному етапі.

Ключові слова: англомовні запозичення, терміносистема, процес інтернаціоналізації, історичний аспект, правнича терміносистема.

Список використаних джерел

 1. Ажнюк Б. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації. Мовознавство. 2001. № 3. С. 48–54.
 2. Козанович М. Жаргонизмы в студенческой аудитории. Славистика, 1998. № 12. С. 177–182.
 3. Кордюк О. М. Сучасні англомовні запозичення. URL: http://конференция.com.ua/files/image/konf%2011/doklad_11_2_28.pdf.
 4. Палажченко П. Р. Глобализация и диалог цивилизаций. Свободная мысль XXI. 2004. № 6. C. 3–12.
 5. Панасюк І. М. Англіцизми навколо нас: аномалія чи норма. URL: http://www.uchika.in.ua/i-m-panasyuk-anglicizmi-navkolo-nas-anomaliya-chi-norma.html.
 6. Сергєєва Г. А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: автореф. дис. … канд. філ. наук: 13.02.01. Харків, 2002. 20 с.
 7. Українська мова: енциклопедія. Київ. 2000. 460 с.
 8. Федорець С. А. Мова реклами як джерело поповнення іншомовної лексики. Науковий вісник. Харків: ХДПУ, 1997. Вип. 3. С. 101–104.
 9. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. 640 с.
 10. Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. Москва: Юрид. лит., 1990. 192 с.
 11. Misechko O. Historical-logical aspect of penetration of English borrowings into the modern Ukrainian language. Kуiv: Osvita, 2000. 234 p.
 12. Polyarush V. The Influence of English on Ukrainian with a Focus on the Language of Youth. A thesis submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University. Department of English Language Teaching. 2010. 215 p.
 13. Prozhina Z. Russian Englishes. World Englishes (Special Issue). 2005. Vol. 24, No. 4. P. 437–535.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України