Повний текст журналу .pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

Автор(и): Аніщенко В.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 7-17

Читати далі >

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и): Борисенко І. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 18-29

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 19–32

Читати далі >

 

ВПЛИВ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ МІЖОСОБИСТІСНИМИ ВІДНОСИНАМИ НА ЇХ СУЇЦИДАЛЬНІ СХИЛЬНОСТІ

Автор(и): Волеваха І. Б., Інжиєвська Л. А., Михайленко О. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 30-43

Читати далі >

 

ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 44-55

Читати далі >

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и): Данильченко Т. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 56-76

Читати далі >

 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН ДЕМОКРАТІЇ

Автор(и): Доній Н. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 77-86

Читати далі >

 

ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и): Єрмак С. М., Гетта В. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 87-97

Читати далі >

 

СУБКУЛЬТУРА ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и): Настояща У. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 98-111

Читати далі >

 

МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Пилипенко В. М., Педорич А. В., Гончар В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 112-121

Читати далі >

 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В АД’ЮНКТУРІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ»

Автор(и): Тушко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 122-132

Читати далі >

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 133-147

Читати далі >

 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОРЕХІДНА АСТРОНОМІЯ» МАЙБУТНІМ СУДНОВОДІЯМ

Автор(и): Черой Л. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 148-155

Читати далі >

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», РОЗРОБЛЕНОЇ ДЛЯ КУРСАНТІВ ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» АКАДЕМІЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Шендерук О. Б., Набок А. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 156–167

Читати далі >

ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ НА ЗАСАДАХ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ

Автор(и): Шумейко З. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 168–178

Читати далі >

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН РЕВНОЩІВ

Автор(и): Щербата В. Г., Борець Ю. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 179–191

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України