Повний текст журналу .pdf

ВПЛИВ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ПРОФЕСІЙНУТЕРМІНОСИСТЕМУ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и): Борисенко І. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 7–17

Читати далі >

 

 

ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: СУТНІСТЬ, РІВНІ РОЗВИТКУ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ

Автор(и): Валєєв Р. Г., Пекарчук В. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 18–27

Читати далі >

 

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Гетта В. Г., Єрмак С. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 33–42

Читати далі >

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 39–51

Читати далі >

 

ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗВИТКУ ВМІННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВЛАСНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

Автор(и): Дем’яненко Ю. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 52–60

Читати далі >

 

 

ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Автор(и): Звенигородський О. М., Карелін В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 61–71

Читати далі >

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИКАТИВНОСТІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Автор(и): Кравчук Г. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 72–82

Читати далі >

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ ЯК ОСНОВА ІНТЕНСИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и): Сіренко К. Ю., Товстиженко О. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 83–94

Читати далі >

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Сорокопуд В. Б., Лисюк С. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 95–106

Читати далі >

 

 

ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОБАЦІЇ

Автор(и): Стеценко І. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 107–121

Читати далі >

 

 

КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ЗГОДИ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА І МИСЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Автор(и): Ткаченко І. В., Кирієнко О. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 122–140

Читати далі >

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Тогочинський О. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 141–153

Читати далі >

 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Чебоненко С О., Третяк О. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 154–167

Читати далі >

 

 

PHENOMENON OF PSYCHOLOGISATION EXPANDING IN MODERN SOCIAL SPACE

Автор(и): Gerasymova E., Doniі N.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 168–177

Читати далі >

 

 

RECOMMENDATIONS FOR WRITING AND PUBLISHING ARTICLES IN SCOPUS OR WEB OF SCIENCE

Автор(и): Shenderuk O. B.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 178–189

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України