ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Автор(и): Звенигородський О. М., Карелін В. В.

Місце роботи:

Звенигородський О. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Карелін В. В.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна                                                                                          

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 61–71

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.061

Анотація:

У статті наведено порівняльний аналіз особливостей освіти та підвищення кваліфікації персоналу пенітенціарних систем України та Федеративної Республіки Німеччини. Розглянуто стандарт вищої юридичної освіти щодо підготовки майбутніх пенітенціаріїв. Акцентовано увагу, що одним із факторів формування спеціальних компетентностей є зворотній зв’язок курсантів та слухачів з носіями професійної діяльності у правоохоронній сфері, що базується на обміні знаннями, формуванні критичного мислення та аналітичними здібностями.

Здійснено аналіз підбору, підготовки та перепідготовки персоналу пенітенціарної системи Федеративної Республіки Німеччини. Зокрема, встановлено, що підбір персоналу забезпечується централізованими комісіями з набору персоналу у федеральних землях або через конкретні виправні установи. Зазначено, що у пенітенціарній системі Німеччини основну роль відіграють спеціальні центри перепідготовки персоналу, які оцінюють соціальну компетентність кандидата і визначають його придатність до подальшої професійної діяльності.

Ключові слова: пенітенціарна система, персонал, система освіти, підвищення кваліфікації, компетентність.

Список використаних джерел

  1. Вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії: проект Концепції Міністерства освіти та науки України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/konczepcziya-vdoskonalennya-pravnichoyi-(yuridichnoyi)-osviti-dlya-faxovoyi-pidgotovki-pravnika-vidpovidno-do-evropejskix-standartiv-vishhoyi-osviti.html (дата звернення: 21.12.2018).
  2. Задояний М. Т., Оксьом І. Г. Сучасні підходи щодо модернізації юридичної освіти в Україні. Публічне право. 2012. № 4 (8). C. 276–284.
  3. Біленчук П. Д. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету. Віче. 2013. № 22. С. 6–8.
  4. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.
  5. Біленчук П. Д. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання. Віче. 2013. № 12. С. 5–7.
  6. Дука О. А. Здійснення професійної підготовки пенітенціарного персоналу у відомчих навчальних закладах Державної пенітенціарної служби. Юридична психологія та педагогіка. 2014. № 1. С. 79–90.
  7. Борзенко Ю. А. Антикоррупционное образование курсантов. Вест­ник Кузбасского института. № 4 (17). С. 127–130.
  8. Карелін В. В. Адміністративно-правові режими та їх реалізація у сфері організації виконання покарань: монографія. Харків: Право, 2018. 360 с.
  9. Звенигородський О. М. Практична спрямованість підготовки сучасного юриста-пенітенціарія як фактор компетентності: Scientific and pedagogic internship «Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers»: Internship proceedings, June 11–15. Sandomierz, 2018. С. 45–47.
  10. Гришко А. Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии (на примере федеральной земли Бавария). Ведом. уголовно-исполнительной системы. 2010. № 4. С. 36–38.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України