КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ЗГОДИ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА І МИСЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Автор(и): Ткаченко І. В., Кирієнко О. Ю.

Місце роботи:

Ткаченко І. В.,

кандидат історичних наук, доцент,

професор кафедри педагогiки та гуманiтарних дисциплін,

Академiя Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна;

Кирієнко О. Ю.,

кандидат історичних наук,

начальник відділу з наукової роботи

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 122–140

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.122

Анотація:

У статті висвітлено погляди українського історика на фактори формування польського народу, його політичної культури, ментальності та можливість досягнення польсько-української згоди в останній чверті ХІХ ст. Наведені в роботі візії пояснюють причини відставання розвитку української ідентичності, доводять явні відмінності в політичній культурі обох народів, вказують на низку ключових політичних помилок щодо українців, яких допустилися польські правителі. Серед ментальних рис польського народу, що мали позитивний націєтворчий характер, історик називав державний патріотизм, любов до героїчної історії та національних символів. Але, на думку Куліша, у політичній культурі поляків поєднувалися досить полярні речі: 1) гордість за свій республіканський лад, протиставлення його переваг іншим формам правління; 2) нехтування інтересами і потребами простого народу, польська кічливість і фанатична віра у свою правоту, нетерпимість до інших віросповідань. А тому головну умову українсько-польського примирення вчений вбачає в припиненні історичних суперечок та взаємні поступки трактування минулим.

Ключові слова: Пантелеймон Куліш, слов’янознавство, польсько-українське примирення, польсько-українські відносини, історична ментальність.

Список використаних джерел

 1. Гирич І. Пантелемон Куліш на тлі суспільного життя. Молода нація:Альманах. № 1 (30). С. 5–13.
 2. Гончарук П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди П.О. Куліша: До 110-ї річниці його світлої пам’яті (1819−1897). Київ: ДАКККІМ, 2006. 264 с.
 3. Кравченко О. Пантелеймон Куліш. Життя, віддане просвітництву: монографія. Умань, 2009. 342 с.
 4. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: монографія: у 2 т. Т. 1. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Міжнародний фонд Пантелеймона Куліша. Київ: Український письменник, 2007. 463 с.
 5. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: наукова монографія: у 2 т. Т. 2. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Міжнародний фонд Пантелеймона Куліша. Київ: Український письменник, 2007. 462 с.
 6. Маковей Є. Слов’янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей. Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. Випуск 76 (№ 9). Київ: Гілея. С. 43−46.
 7. Маковей Є. О.Аграрний чинник в історії польсько-українського протистояння упродовж XVI – XVII ст.: рецепція П. Куліша. Вісник аграрної історії: збірник наукових праць. Випуск 9. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. С. 9–18.
 8. Похила Л. Ранні історичні твори Куліша: «Україна» і «Книга о ділах народу українського і славного війська козацького запорізького. Пантелеймон Куліш: матеріали і дослідження. Львів; Нью-Йорк, 2000. С. 93–102.
 9. Федорук О. О.  Пантелеймон Куліш і літературний процес у Західній Україні 60-х – початку 70-х років XIX ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Львів, 2001. 19 с.
 10. Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій. Хроніка 2000. 2009. Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин: до 190-річчя від дня народження П.О. Куліша. С. 459−528.
 11. Кулиш П. Полякам об украинцах. Основа. № 2. С. 67−86.
 12. Кулиш П. А. Древняя Русь в царстве Польском. Молода нація: Альманах. № 1 (30). С. 47–58.
 13. Кулиш П. А. О восстановлении древних прав греко-униатской церкви. Молода нація: Альманах. № 1 (30). С. 59–62.
 14. Куліш П. О. Первий період козацтва од його початку до ворогування з ляхами. Правда. № 1–17, 25–35.
 15. Куліш П. О. Крашанка русинам і полякам на Великдень 1882 року. Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О. Куліша. Київ, 2009. С. 163–182.
 16. КулишП. А. ОтпадениеМалороссииотПольши: 1340–1654 гг. Т. 1. Москва: Университет. тип., 1888. 281 с.
 17. КулишП. А. ОтпадениеМалороссииотПольши.Т. 2. Москва: Университет. тип., 1888. 399 с.
 18. КулишП. А. ОтпадениеМалороссииотПольши. Т. 3. Москва: Университет. тип., 1889. 415 с.
 19. Кулиш П. А. Хуторскаяфилософияиудаленнаяотсветапоэзия. Санкт-Петербург: Тип. об-ва «Общественная польза», 1879. 495 с.
 20. Інститут рукописів НБУВ. Ф. 1. № 28501.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України