ЖИТТЄВИЙ УСПІХ У БАРОКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и): Співак В. В.

Місце роботи:

Співак В. В.,

кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 165–177

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.165

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню уявлень про життєвий успіх як елемент розуміння щастя в українській духовній культурі епохи бароко. Проаналізовано тлумачення уявлень про успішне життя людини в спадщині Антонія Радивиловського в порівнянні з текстами Іоаникія Галятовського. Також для порівняльного аналізу використано проповіді польських авторів: Петра Скарги та Томаша Млодзяновського. Зроблено висновок про наявність у вітчизняній філософській культурі впливу протестантських та ренесансних уявлень про щасливе життя. Ознаками успішного життя українськими та польськими авторами визнаються: володіння багатством, кар’єрне зростання, влада, слава тощо. Більшість авторів висловлюються щодо цього виду щастя негативно, вбачаючи в ньому загрозу християнському благочестю. Натомість Антоній Радивиловський у своїх повчаннях намагається спрямувати прагнення пастви до життєвого успіху в християнське русло, стверджуючи можливість поєднання успіху та благочестя.

Ключові слова: історія філософії, українська філософія, бароко, щастя, успіх.

Список використаних джерел

 1. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт.Москва: Гнозис, 2004. 192 с.
 2. Галятовський Іоаникій Ключ розуміння / підгот. І.П. Чепіга. Київ: Наукова думка, 1985. С. 53–238.
 3. Довга Л. М. Система цінностей в українській культурі XVII століття: монографія. Київ – Львів: Свічадо, 2012. 344 с.
 4. Йосипенко С. Л. До витоків української модерності: українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. Київ: Український Центр духовної культури, 2008. 392 с.
 5. Корзо М. А. Образ человека в проповеди ХVII века. Москва: ИФРАН, 1999. 190 с.
 • Радивиловський Антоній Вінець Христов… . Київ: б.в., 1688. 544 арк.
 1. Радивиловський Антоній Вінець Христов…: рукопис. Київ: б.в., 1671. 1615 c.
 • Радивиловський Антоній Огородок… . Київ: б.в., 1676. 1128 с.
 • Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. Москва: Прогресс, 1981. 368 с.
 1. Яковенко Н. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського. Київ: Лаурус; Критика, 2017. 704 с.
 2. McMahon, Darrin. A History of Happiness. New York: Grove Press, 2006. 544 р.
 3. Młodzianowski Tomasz. Kazania i Homilie. T. I – IV. Poznań: S.J., 1681. 456 р.
 4. Skarga Piotr. Kazania na niedziele y svieta calego roku. Т. І–VI. Wilno: S.J., 1793. 279 р.
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України