ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Сорокопуд В. Б., Лисюк С. М.

Місце роботи:

Сорокопуд В. Б.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна;

Лисюк С. М.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 95–106

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.095

Анотація:

У статті висвітлено основний зміст та завдання фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в нашій країні. Дослідження авторів було спрямовано на коло питань щодо застосування спеціальних методик, пов’язаних із використанням фізичних розвивальних ігор, для покращення професійних здібностей та функціональних можливостей організму фахівців-пенітенціаріїв. Запропоновано також створення комплексних наборів спеціальних ігор у різних поєднаннях, що дозволить сформувати навички розвитку швидкості й сили, спритності, вмілого застосування прийомів і дій, які пов’язані з координацією рухів, витривалістю, підвищити функціональні можливості курсантів і офіцерів пенітенціарної системи.

Ключові слова: фахова фізична підготовка, загальна фізичка підготовка, спеціальна фізична підготовка, функціональні можливості організму, спеціальні ігри, комплексний набір спеціальних ігор.

Список використаних джерел

  1. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України: затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.09.2015 №1675/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1088-15.
  2. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 03.07.2018 р. 3808-XII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 14. Ст. 80.
  3. Головач А. А., Могильний Ф. В. Основні аспекти організації спеціальної фізичної підготовки в навчальних закладах ДКВС України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2017. Вип. № 144. С. 15–19.
  4. Гнидюк О. П., Діденко О. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення як педагогічна проблема. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький, 2015. Вип. 2.
  5. Третяк О. С. Концептуальні засади спеціальної фізичної підготовки пенітенціарного персоналу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2011. T. 2. № 91. C. 271–274.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України