ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ ЯК ОСНОВА ІНТЕНСИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и): Сіренко К. Ю., Товстиженко О. В.

Місце роботи:

Сіренко К. Ю.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Товстиженко О. В.,

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

Чернігівський національний технологічний
університет, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 83–94

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.083

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню інноваційного розвитку як основи інтенсивного відтворення національної економіки України. Проведено аналіз динаміки темпів росту валового внутрішнього продукту та визначено місце країни у світовому рейтинзі економічного розвитку. Встановлено, що Україна належить до групи країн «Інноватор, що формується» з такими країнами, як Болгарія, Македонія та Румунія. Проведений аналіз свідчить, що Україна має потенційні можливості в інноваційному розвитку щодо комерціалізації нововведень у сфері захисту прав на інтелектуальну власність. Оцінено інноваційну активність промислових підприємств та впровадження на них нововведень. Обґрунтовано, що бюджетне фінансування новітніх технологій та інновацій протягом досліджуваного періоду майже не здійснювалося, що не відповідає світовій практиці, оскільки основним джерелом фінансування інновацій єбюджетні кошти.

Ключові слова: інновації, валовий внутрішній продукт, впровадження, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційна продукція, технології.

Список використаних джерел

  1. Амоша О. І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в Україні. Економіка промисловості. № 5. С. 15–21.
  2. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Москва: Директ-Медиа, 2008. 400 с.
  3. Валовий внутрішній продукт. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ (дата звернення: 20.12.2018).
  4. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 роки. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 (дата звернення: 19.12.2018).
  5. Bloomberg включив Україну в ТОП-50 інноваційних економік світу. УКРІНФОРМ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/1947797-bloomberg-vklyuchiv-ukrajinu-v-top-50-innovatsiynih-ekonomik-svitu.html (дата звернення: 19.12.2018).
  6. Головні інноватори. Хто такі Chief Innovation Officers і чим вони займаються в Україні та світі. The engine of innovations.URL: https://unitcitizen.com/post/3457/ (дата звернення: 19.12.2018).
  7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / Державна служба статистики України. DOI:http://www.ukrstat.gov.ua/.
  8. Проект Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ (дата звернення: 17.12.2018).
  9. Гройсман анонсував старт Фонду підтримки інновацій наступного року. УКРІНФОРМ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2603323-grojsman-anonsuvav-start-fondu-pidtrimki-innovacij-nastupnogo-roku.html (дата звернення: 17.12.2018).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України