ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Місце роботи:

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів Україна,

ORCID: 0000-0003-2705-0924

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 106–115

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.106

Анотація

У статті розглянуто основні напрями реформування галузі медицини, зокрема перспективи її розвитку на селі. Доведено, що в системі офіційно безкоштовної медицини неможливо забезпечити високу якість медичних послуг через брак кваліфікованих медичних кадрів; брак фінансових ресурсів на розвиток медицини; майже відсутні найнеобхідніші умови та оснащення в сільських амбулаторіях; лікарі не можуть набрати достатньої кількості підписаних декларацій; доступ до медицини в селі та місті неоднаковий, що впливає не лише на якість надання послуг для пацієнтів, а і на заробітну плату лікарів. Визначено, що на сьогодні прийнято низку законодавчих актів та нормативних документів, які наближають медицину України до світового зразку, однак загальний успіх реформи сільської медицини залежить від здатності держави і місцевої влади змінити ситуацію з якістю і доступністю медичних послуг для мешканців села.

Ключові слова: сільська медицина, фельдшерсько-акушерські пункти, реформа, медичні послуги, первинна медицина.

Список використаних джерел

  1. Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон України від 14.11.2017 р. № 2206-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19 (дата звернення: 18.05.2020).
  2. Пальчук В. Пріоритет 2018 року – реформування сільської медицини. Україна: події, факти, коментарі. № 3. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr3.pdf. (дата звернення: 20.05.2020).
  3. Мітки: сільська медицина. ОТГ.cn.ua: вебсайт. URL: https://otg.cn.ua/tag/silska-medytsyna/ (дата звернення: 19.05.2020).
  4. Лавріненко Л. І. Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960–1980-ті роки): монографія. Чернігів: Десна, 2018. 200 с.
  5. Про автономізацію закладів охорони здоров’я: Закон України від 06.04.2017 р. № 2002-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (дата звернення: 18.05.2020).
  6. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення: 18.05.2020).
  7. Про прийняття за основу проєкту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів: постанова Верховної Ради України від 19.10.2017 р. № 2169-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2169-19 (дата звернення: 16.05.2020).
  8. Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон України від 14.11.2017 р. № 2206-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19 (дата звернення: 16.05.2020).
  9. Уряд спрямував субвенції з бюджету на сільську медицину. Судо-юридична газета: веб-сайт. URL: https://sud.ua/ru/news/ukraine/159553-uryad-spryamuvav-subventsiyi-z-byudzhetu-na-silsku-meditsinu (дата звернення: 19.05.2020).
  10. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 р. № 294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX (дата звернення: 16.05.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України