ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ
З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и): Шпортюк О.М., Шмельова Р.І.

Місце роботи:

Шпортюк О.М.,

старший викладач кафедри

педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0252-5594                      

Шмельова Р.І.,

молодший науковий співробітник відділу

наукової діяльності та міжнародного співробітництва

Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-7227-5511

Мова: Англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 153–161

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.153

Анотація

У статті аргументовано необхідність розроблення державної політики у сфері захисту прав дітей, які потрапили в конфлікт із законом у частині забезпечення дітям особливого піклування та допомоги з боку держави, з огляду на міжнародні зобов’язання, вимоги Конституції та рівень дитячої злочинності. Обґрунтовано важливість впровадження ювенальної юстиції як ефективного соціального механізму, що дає змогу відновити фізичний, психологічний та соціальний статус неповнолітніх, які потрапили в конфлікт із законом.

Висвітлено аспекти впровадження ювенальної юстиції у вітчизняному законодавчому просторі, розкрито завдання, що стоять перед майбутніми офіцерами органу пробації, які працюватимуть з неповнолітніми, що визначені вимогами міжнародних стандартів, вітчизняного законодавства та віковими особливостями цієї категорії клієнтів пробації. Встановлено, що для досягнення цілей пробації персонал повинен володіти не лише ґрунтовними юридичними знаннями, а вміти професійно здійснювати саме соціально-виховну роботу, впроваджувати ефективні соціально-виховні технології щодо неповнолітніх, використовувати нові методики та програми з метою успішної корекції соціальної поведінки неповнолітнього злочинця, застосовувати нові інструменти та методики з метою визначення ризиків скоєння злочинів.

У статті зазначено, що в органах пробації, а саме в центрах ювенальної пробації повинен працювати персонал, який володіє відповідними знаннями та навиками роботи щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з урахуванням вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей їх розвитку. Основним напрямком у підготовці фахівців для роботи з неповнолітніми порушниками закону є набуття компетентностей з соціально-виховної роботи. У статті встановлено, що впровадження ювенальної юстиції як елементу державної політики у сфері захисту прав дітей, які потрапили в конфлікт із законом, вимагає забезпечення спеціальної підготовки до соціально-виховної роботи для майбутніх офіцерів органу пробації.

Ключові слова: офіцери органу пробації, професійна підготовка, ювенальна юстиція, неповнолітні, соціально-виховна робота.

Список використаних джерел

  1. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі: статистична інформація Генеральної прокуратури України. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113898&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення 14.05.2020).
  2. Довідка про чисельність неповнолітніх осіб, які знаходяться на обліку уповноважених органів з питань пробації. URL: http://www.probation.gov.ua/?page_id=153 (дата звернення 14.05.2020).
  3. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: розпорядження від 12 жовтня 2011 р. № 1039-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-2011-%D1%80 (дата звернення 14.05.2020).
  4. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: затв. Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення 25.03.2018).
  5. Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх: постанова Кабінету Міністрів від 24 травня 2017 р. № 357. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2017-%D0%BF (дата звернення 14.05.2020).
  6. Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року від 18 грудня 2018 р. № 1027-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-%D1%80.
  7. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r (дата звернення 14.05.2020).
  8. Про Пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної Ради України. № 13. Ст. 93.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України