ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КУРСАНТАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Автор(и): Щербата В. Г., Борець Ю. В.

Місце роботи:

Щербата В. Г.,
кандидат психологічних наук,

доцент, доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1541-7605

 

Борець Ю. В.,

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7501-8606

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 140–149

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.140

Анотація

У статті розглянуто питання психологічної безпеки освітнього простору. Описане дослідження присвячене проблемі психологічної безпеки закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, оскільки підготовка майбутніх спеціалістів у відомчих навчальних закладах відрізняється багатозадачністю. Це, у свою чергу, потребує суттєвих фізичних, інтелектуальних та інших ресурсів з боку курсантів, що може загрожувати порушенню їх психологічної безпеки.

У статті подано результати емпіричного пошуку, спрямованого на виявлення особливостей оцінки курсантами психологічної безпеки освітнього простору. Виявлено специфічність оцінювання курсантами таких параметрів психологічної безпеки освітнього простору, як: задоволеність, захищеність та референтність.

У ході дослідження були встановлені певні особливості. Для курсантів стосунки з іншими курсантами важливіші, ніж стосунки з викладачами. Збереження особистої гідності та можливість виявити ініціативу для курсантів більш важливі, ніж для студентів. Наявність можливості звернутися за допомогою для курсантів є менш значущою, ніж для студентів. Курсанти менше, ніж студенти, задоволені увагою до їхніх прохань та пропозицій. Менш задоволені вони й стосунками зі своїми одногрупниками та іншими курсантами. Курсанти є задоволенішими наявністю можливості звернутися за допомогою, ніж студенти. Було встановлено, що в цілому курсанти відчувають себе порівняно захищеними від можливих загроз у специфічних умовах навчання. Більш захищеними курсанти відчувають себе від погроз, насмішок, ворожості, зневаги та публічного приниження з боку викладачів, ніж з боку одногрупників. Менш захищеними вони вважать себе від психологічного насилля з боку одногрупників. Курсанти ставляться до свого закладу вищої освіти переважно нейтрально, тоді як студенти надають їх alma mater більшої референтної значущості.

Ключові слова: освітній простір, психологічна безпека, психологічна безпека освітнього простору, курсант, відомчі заклади вищої освіти.

Список використаних джерел

  1. Баева И. А., Волкова Е. Н., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность образовательной среды: учебное пособие. Мocква, 2009.
  2. Рубцов В.В., Баева И. А. Психологическая безопасность образовательной среды как условие психосоциального благополучия. Безопасность образовательной среды: сборник статей. Москва, 2008. С. 5–11.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України