ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ФУНКЦІЇ

Автор(и): Пилипенко В. М., Лисюк С. М., Ткаченко І. В.

Місце роботи:

Пилипенко В. М.,

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри фізичної підготовки,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Лисюк С. М.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Ткаченко І. В.,

викладач кафедри фізичної підготовки,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 146–156

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.146

Анотація:

У статті розкрито зміст спортивно-ігрової діяльності як засобу фізичного виховання курсантської молоді. Визначено, що фізичне виховання курсан­тів забезпечується в єдності з розумовим, моральним, естетичним та патрі­отичним вихованням. Наголошено, що важливими для фізичного виховання курсантської молоді є спортивні ігри, які посідають особливе місце в системі фізичного виховання ВНЗ. Встановлено, що правильне застосування педагогічних умов, ефективного змісту, форм і методів спортивно-ігрових вправ впливає на фізичне виховання курсантської молоді.

Обґрунтовано, що застосування у ВНЗ спортивних ігор сприяє здоровому способу життя, підвищенню фізичної підготовленості й формуванню в курсантів та студентів фізичної підготовленості. Акцентовано, що застосування фізичного виховання в процесі занять спортивними іграми курсантів та студентів різних вікових груп; педагогічних умов фізичного виховання курсантів та студентів у спортивних об’єднаннях; сукупності організаційних і вихов­них форм і методів сприяють зміцненню здоров’я в процесі спортивних ігор та виховання особистості, здатної до самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Ключові слова: фізичне виховання, курсантська молодь, заняття з футболу, спортивно-ігрова функція.

Список використаних джерел

 1. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник. Київ: Либідь, 2008. 848 с.
 2. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся: учебно-методическое пособие. Київ: Рад. школа, 1988. 184 с.
 3. Зубалій М. Д. Використання українських народних ігор у формуванні самосвідомості молоді. Культура і національна самосвідомість: проблеми теорії та завдання практики. Київ, 1991. С. 104–106.
 4. Новиков Б. И. Анализ речевого общения преподавателей со студентами в процессе занятий по физическому воспитанию. Теория и практика физической культуры. № 10. С. 12–14.
 5. Самоха Р. А. Інноваційні технології фізичного виховання студен­тів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій: дис. … канд. пед. наук. Київ. 2007. 226 с.
 6. Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Київ, 2009. 38 с.
 7. Тимчик М.В.Фізичне виховання старших підлітків у процесі спортивних ігор у загальноосвітніх навчальних закладах.Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, НАІР. 2013. С. 437–440.
 8. Пилипенко В. М., Філоненко О. А. Спортивно-технічна підготовка юних футболістів на тренуваннях.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Київ, 2017. Вип. 3 К (84) 17. С. 358–362.
 9. Пилипенко В. М. Тактика й техніка гри футбольного воротаря університетської команди. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.Серія: педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2017. Вип. № 147, Том ІІ. С. 236–239.
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України