ПОХОВАННЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НА ТЕРИТОРІЇ ХРАМІВ І МОНАСТИРІВ ЧЕРНІГОВА

Автор(и): Попружна А. В.

Місце роботи:

Попружна А. В.,

кандидат історичних наук,доцент кафедри
економіки та соціальних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 157–164

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.157

Анотація:

У статті розглянуто поховальну культуру козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст., яка стала самобутнім соціокультурним феноменом, невід’ємною складовою повсякденного життя і духовного спадку соціально-політичної еліти Української козацької держави.

Проаналізовано причини вибору місць останнього притулку та їх облаштування. Розглянуто збережені відомості про поховання представників соціально-політичної еліти Гетьманщини на території Чернігова.

Зазвичай представники провідної соціальної верстви задовго до смерті обирали місце «останнього притулку» – стіни власно збудованих храмів або тих, яким патронували ще за життя. Саме там облаштовувались досить великі склепи, в яких знаходили спочинок декілька поколінь старшинського роду.

Ключові слова: козацька старшина, поховальна культура, усипальня, останній притулок.

Список використаних джерел

 1. Вайнштейн М. Про мощі святого Феодосія й про мумії панів Лизогубів. Чернігів. 1930.
 2. Замура О. «Великий шаленець»: смерть і смертність в Гетьман­щині XVIII ст. Київ: К.І.С, 2014.
 3. Заявление В. Л. Модзалевского в Черниговскую губернскую ученую архивную комиссию. Спр. 12062, 1 л.
 4. Карнабед А. Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1974 года на территории охранной зоны регулирования застройки черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в г. Чернигове. Чернигов. 1975.
 5. Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Станіслав Кохановський, Гілея: збірник наукових праць. Київ, 2008. Вип. 16, С. 84–91.
 6. Кузнецов Г. Стежками рідного краю. Чернігів, 2005.
 7. Кукушкина Е. Д. Текст и изображение в конклюзии Петровского времени (на примере портрета царевны Наталии Алексеевны). Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Ленинград: Наука, 1986.
 8. Лазаревский А. Генеральный обозный Василий Касперович Борковский 1640–1702: к портрету. Киевская старина.1894. № 3, С. 530–536.
 9. Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Прилуцкий полк. Киевская старина. № 6. С. 17–32.
 10. Лазаревский А. Старинные малороссийские портреты. Киевская старина. 1882. № 5. С. 337–342.
 11. Макаренко М. Чернігівський Спас: Археологічні досліди року 192. Київ: Друкарня ВУАН. 1929.
 12. Некрополі України / упоряд.: Дивний І. В., Пархоменко М. Т., Титова О. Л.; Українське товариство пам’яток історії та культури. Київ,1999.
 13. Новицький О. Муміфіковані тіла в Седневі. Україна. 1924. Кн. 1–2. С. 13–15.
 14. Оландер А. О. Седнівські мощі. Безвірник. 1927. № 1. С. 37–47.
 15. Ситий І. Тестамент Якова Лизогуба. Пам’ять століть. 1996. № 3. С. 10–14.
 16. Тестамент товариша Чернігівського полку Івана Молявки, 1706 р., Спр. 57517, 4 арк.
 17. Тимошенко В. І., Ватау Н. В. Знахідки з поховання Леонтія Полуботка. Архітектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. Чернігів. 1992.
 18. Хатемкин А. К памятникам недавней старины в г. Козельце. Киевская старина. 1898. № 12. С. 413–424.
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України