Насильство в сім’ї  як соціально-педагогічна проблема

Автор(и): Паламарчук В. М., Педорич А. В.

Місце роботи:

Паламарчук В. М.,

курсант 4-го курсу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Педорич А. В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

ORCID: 0000-0002-3429-3361

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 85–94

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.085

Анотація

У статті акцентовано, що домашнє насильство – це тривалий процес, специфічної системи взаємин між насильником і жертвою насилля, коли насильник і жертва члени однієї сім’ї, одного колективу. Розкрито форми насилля в сім`ї, а саме: фізичне, сексуальне, психічне насильство, нехтування основними потребами дитини (моральна жорстокість).

Встановлено, що сімейне насильство не є прикрим епізодом – це дії, які раз у раз повторюються, не мають чітких границь у видах насильства, а переходить з одного виду в інший, і має комплексний характер. Призводить до поглиблення соціально-психологічної та моральної роз’єднаності в родинах, ворожості членів сім`ї, жорстокості з оточенням та у суспільстві в цілому і є важливою сучасною проблемою.

Ключові слова: насильство, види насильства, класифікація насильства, сім’я, примус.

Список використаних джерел

 1. Алексеева И. А., Новосельский И. Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь. Москва: Генезис, 2005. 256 с.
 2. Грабська І. А., Дайек Е., Шинкаренко О. Д. Дослідження сімейного насильства у крос-культурній перспективі. Вісник: Соціологія, психологія, педагогіка. Київ: Київський ун-т ім. Т.Шевченка, 2000. № 8. С. 29–32.
 3. Думко Ф. К. До проблеми насильства в сім’ї. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1999. Вип. 6–7. С. 62–68.
 4. Энциклопедия социальной работы: в 3 т. Т 2: пер. с англ. Москва: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. 498 с.
 5. Журавель Т. В. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Безпалько. Київ: Академвидав, 2013. С. 197–209.
 6. Кочемировська О. Можливості виявлення та попередження насильства в сім’ї: основні поняття: посіб. для соц. прац. Харків: НТМТ. 2008. 44 с.
 7. Крылова Т., Струкова М. Робота социального педагога с семьей группы риска. Социальная педагогика. 2009. № 4. С. 23–
 8. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічний аспект проблем насильства. Київ: Либідь, 2003. 337 с.
 9. Оржеховська В. М., Пилипенко О. А. Превентивна педагогіка: навч. посіб. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007. 284 с.
 10. Шаргородська С. Насилля в сім’ї: види, наслідки, шляхи подолання. Соціальний педагог. 2007. № 2. С. 14‑
 11. Шипунова Т. В. Жестокое обращение с детьми в семье: определение, генезис, перспективы исследований. Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2002. № 1 (2). С. 90–101.
 12. Domestic Violence Perpetrator Programs in Europe, Part I: A survey of Current Practice. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2012. № 10.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України