ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Настояща У. В.

Місце роботи:

Настояща У. В.

старший викладач кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 93–103

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.093

Анотація:

У статті досліджено причини виникнення конфліктів у середовищі засуджених в установах виконання покарань. Визначено процедуру контролю конфліктних ситуацій як одну з конфліктних компетенцій працівника пенітенціарних установ. З’ясовано, що найбільш типовими порушеннями серед засуджених, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, є розпалювання конфліктів. Роз­глянуто, що вміння запобігти та приборкати конфлікти є основною навичкою персоналу органів та установ виконання покарань, що працюють із засудженим, та формує професійну компетентність працівника Державної кримінально-виконавчої служби України. Встановлено, що підвищення ефективності соціальної та психологічної роботи в місцях позбавлення волі забезпечується шляхом проведення заходів щодо адаптації засуджених, що сприяють скороченню рецидивів злочинів, підвищенню професійної компетентності персоналу та уникненню конфліктних ситуацій у місцях позбавлення волі.

Ключові слова: конфлікт, конфліктна компетентність, причини та динаміка конфліктів, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, засуджені.

Список використаних джерел

1.       Антипина М. А., Зиннурова О. И. Особенности конфликтов в среде осужденных и их регулирование в местах лишения свободы. Студенческий научный форум: матер. V международной студенческой электронной науч. конф. 2013. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/8962.pdf (дата обращения 24.09.13).

2.       Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций), Москва. 1984. 200 с.

3.       Писарев О. М. Психология пенитенциарного социума: учеб. пособ. для начального профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-исправительной системы.2-е изд., Томск: Диво. 1984. 200 с.

4.       Москалець В. П. Психологія суїциду. Івано-Франківськ: Плай. 2002. 248 с.

5.       Слепов А. П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в исправительных колониях: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Рязань. 2008. 22 с.

6.       Сулицкий В. В. Аффекты и суицидальные реакции осужденных мужчин. Практична психологія та соціальна робота. Одеса. 1999. № 6. С. 34–35.

7.       Федоришин Г. М. Пенітенціарна психологія: курс лекцій, Івано-Франківськ: Плай. 2004. 104 с.

8.       Шиханцев Г. Г. Юридическая психология: учебник для вузов. Москва: Зеркало. 1998. 352 с.

9.        Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року Державної кримінально-виконав­чої служби України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лис­топада 2015 р. № 1393-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-р http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-р.

10.     Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: Розпорядження кабінету міністрів  України від 13 вересня 2017 р. № 654-р. Київ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-р.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України