АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ДОСВІД ЄС ПЛАТФОРМИ ‘IC ENGLISH’)

Автор(и): Набок А.І., Борисенко І.В.

Місце роботи:

Набок А.І.,
кандидат філологічних наук,

доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3696-9505

 

Борисенко І.В.,
кандидат педагогічних наук,

доцент, завідувач кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1191-3126

Мова: англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 150–163

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.150

Анотація

Експансивний характер розвитку та розповсюдження англійської мови у світі швидко надав їй статусу мови міжнародного спілкування, знаної як глобальної або «lingua franca». Вказане положення англійської мови підкріплюється її домінуванням у сфері політики, мас-медіа, культури, торгівлі та науки. Глобалізаційні процеси, які супроводжувались широким поступом англійської мови та слугували його причиною, вплинули на попит кадрів з відповідними знаннями у сфері міжнародної комунікації. З огляду на зростаючу потребу в працівниках, які володіють англійською мовою, на часі є питання підготовки фахівців, здатних успішно навчати конкурентоздатних спеціалістів. Відповідно, важливим є пошук оптимальних методів навчання іноземної мови дорослих студентів.

Мета статті. Метою цієї розвідки є огляд та представлення валідних характеристик основних методів навчання англійської як іноземної мови, а також опис ключових орієнтирів індивідуально спрямованої інноваційної освітньої платформи Євросоюзу, впровадженої sui generis, з використанням попередніх методологічних здобутків для підвищення результативності у сфері навчання дорослих.

Методи. Для досягнення поставленої мети дослідження було використано дескриптивний метод, який дозволив описати релевантні характеристики основних методів навчання англійської як іноземної мови; залучення порівняльно-історичного методу сприяло встановленню їхніх діахронічних закономірностей; порівняльний метод був використаний для виокремлення спільних та відмінних рис у методологічних підходах до навчання та вивчення англійської як іноземної мови.

Результати. У розвідці запропоновано авторське розуміння методу та підходу у царині викладання англійської як іноземної мови, сформоване з урахуванням наявних дефініцій; виокремлені визначні риси граматичного, прямого, аудіолінгвального методів комунікативного та методу тотальної (повної) фізичної реакції, закцентована специфіка навчання дорослих англійської як іноземної мови; представлені особливості інноваційного проєкту «IC-ENGLISH».

Практична цінність. Практична цінність статті полягає в можливості застосування прикладних здобутків проєкту «IC-ENGLISH» під час навчання англійської як іноземної мови на основі представленої психотипної диференціації студентів та відповідно розроблених практичних завдань.

Ключові слова: методи викладання англійської мови, іноземна мова, метод, підхід, IC платформа англійської мови, типи навчання дорослих.

Список використаних джерел

 1. Richards, J. and Schmidt, R. (2010), Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 4th ed., Harlow, Pearson Education.
 2. Richards, J. and Rodgers, T. (2014), Approaches and methods in language teaching: A description and analysis, 2nd ed., New York, NY, Cambridge University Press.
 3. Larsen-Freeman, D. and Anderson M. (2013), Techniques & Principles in Language Teaching, 3rd ed., Oxford, Oxford University
 4. Celce-Murcia, M. (2014), “An overview of Language teaching methods and approaches”, in Celce-Murcia, M., Brinton, D., and Snow, M. (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language, Cengage Learning, рр. 2–
 5. European Commission (2015), Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment, Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press.
 6. Stern, H. (2001), Fundamental Concepts of Language Teaching, New York, Oxford University Press.
 7. ‘Approach’, available at: https://www.teachingenglish.org.uk /article/approach (accessed 30 October 2020).
 8. Harmer, J. (2007), The Practice of English Language Teaching, 4th ed., Pearson, Longman.
 9. Howatt, A.P.R. and Widdowson H. (2004), A History of English Language Teaching, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press.
 10. Banciu, V. and Jireghie A. (2012), Communicative Language Teaching. The Public Administration and Social Policies Review.
 11. Farsia, L. (2017), “Re-conceptualizing Communicative Language Teaching through Socio-Cultural Perspective”, Englisia, Vol. 3, 2, рр.119–128. https://doi.org/10.22373/ej.v3i2.1137
 12. Zhao, H. (2016), “Innovation of English teaching methods”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 85, рр.343–
 13. English, L. and Mayo, P. (2012), “Adult education and the state: Gramsci, the historical materialist tradition and relevant others”, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 3(1), рр.11–27. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela0050
 14. McKay H. (2012), Teaching adult second language learners, New York, Cambridge University Press.
 15. IC-English Platform, available at: https://ic-english.eu (accessed 30 October 2020).
 16. Konak, A., Clark, T. K. and Nasereddin M. (2014), “Using Kolb’s Experiential Learning Cycle to improve student learning in virtual computer laboratories”, Computers & Education, Volume 72, рр. 11–22. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.10.013
 17. Moss, D. (2006), Second language acquisition in adults: From research to practice, available at: www.cal.org/caela/esl_resources/digests /SLA.html/ (accessed 30 October 2020).
 18. Cambridge Advanced learner’s Dictionary, available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-american-english/method.
 19. Longman Dictionary of Contemporary English, available at: https://www.ldoceonline.com/dictionary/method.
 20. Merriam-Webster Dictionary, available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/method.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України