РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ НАДДНІПРЯНСЬКИМ КОЗАЦТВОМ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и): Любич О. А.

Місце роботи:

кандидат історичних наук,

доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-5099-0821

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 65–74

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.065

Анотація

У статті розглянуто соціально-правові зміни у статусі наддніпрянського козацтва в першій половині ХІХ ст., визначені Кодексом Російської імперії. Зокрема, особливу увагу приділено розвитку суспільних обов’язків, а також їх видів, процесів реалізації, формам та засобам виконання. Висвітлено систему управління козаками України (Положення від 17.01.1834 р.). Здійснено аналіз ролі Лівобережного козацтва в економічному житті імперії. Зроблено спробу проаналізувати роль та місце малоросійських козаків у суспільній системі Російської імперії.

Розглянуто формування козацтва в російському державному устрої, вплив кордону на його природу, особливо ставлення держави до маєтку, еволюцію взаємозв’язку з пріоритетами держави проти українського козацтва. З’ясовано питання щодо використання військового потенціалу лівобережних українських козаків російським урядом протягом перших тридцяти років XIX століття; висновки ґрунтуються на опублікованих документах.

Ключові слова: Лівобережне козацтво, українське козацтво, козацьке господарство, козацьке господарство, господарська діяльність козацтва.

Список використаних джерел

  1. Павловский И. Малороссийские казачьи полки в борьбе c поляками в 1831 году. Труды Полтавской губернской ученой архивной комиссии. 1910. Т. 7. С. 108–114.
  2. Стороженко П. К истории Малороссийских казаков в конце XVIII и в начале ХІХ в. Киевская старина. 1897. № 4. С. 124–156.
  3. Полное собрание законов Российской империи. 2-е изд. № 5458. 25 июля 1832 года. Т. 7. С. 398–402.
  4. Полное собрание законов Российской империи. 2-е изд. № 6727. 17 января 1834 года. Т. 9. С. 46–52.
  5. Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ 1837–1887. Ч. 2. Санкт Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1888. 240 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України