ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ
НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и): Кулінська А. В., Гулень О. О.

Місце роботи:

Кулінська А. В.,

доктор економічних наук, професор,
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна;

Гулень О. О.,

магістрант
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 92–108

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.092

Анотація:

З метою оптимізації умов забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів в Україні на основі зміцнення та активізації їх інвестиційного потенціалу в статті проаналізовано та систематизовано підходи до особливостей реалізації механізму державного впливу на формування інвестиційної політики регіонального розвитку, що спрямовані на підвищення ефективності його виконання, який дозволить врахувати функціональні зв’язки між складовими управління, забезпечити раціональне використання наявних ресурсів, раціоналізувати роботу та мінімізувати ризики, а також підвищити ефективність управління регіональними інвестиціями. Розроблено концептуальний підхід до реалізації механізму державного впливу на формування регіональної інвестиційної політики і визначено особливості функціонування його складових як інтегрального елементу господарського механізму, який матиме вплив на соціально-економічний розвиток регіонів в Україні.

Ключові слова: інвестиційний клімат, методичні підходи, механізм державного управління, національна економіка, регіональна політика.

Список використаних джерел

 1. Бодров В. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах кризи світових фінансових ринків: ризики і можливості. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. № 4. С. 61–67.
 2. Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Фінанси України. 2017. № 3 (148). С. 79–93.
 3. Захаров О. Організація і управління економічною безпекою су­б’єктів господарської діяльності: [навч. посіб.]. Київ: Вид-во Київського національного торговельно-економічного університету, 2008. 257 с.
 4. Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки України: [монографія]. Київ: Вид-во Київського національного економічного університету, 2005. 232 с.
 5. Кожем’якіна С. М. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України. Формування ринкових відносин в Україні. № 6 (85). С. 37–40.
 6. Кулінська А. В. Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 11–15.
 7. Кулінська А. В. Управління складовими фінансової безпеки національного господарства України: концепція та методологія: моно­графія. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2016. 386 с.
 8. Макарюк О. В. Напрями забезпечення фінансової безпеки України через регулювання інвестиційного ринку. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 6 (96). С. 38–42.
 9. Сколотяний Ю. Антикризові стратегії для країни: державні фінанси, заощадження, інвестиції. Дзеркало тижня. Україна. № 9 (789). С. 3–5.
 10. Федоренко В. Інвестиції та економіка. Економіка України. 2017. № 5. С. 12–16.
 11. Чаговець Л. О. Механізм формування стратегій стабілізації сис­теми економічної безпеки підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 628. С. 687–691.
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України