ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и): Кухар Т. В., Волеваха І. Б.

Місце роботи:

Кухар Т. В.,
кандидат психологічних наук,

старший викладач кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2352-323Х

 

Волеваха І. Б.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7525-0878

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 94–104

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.094

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми психологічних ресурсів особистості. Вони 0000-0002-7525-0878визначаються як індивідуально-психологічні відмінності людини, які забезпечують їй успішне оволодіння та реалізацію діяльності, переживання психологічного благополуччя. Це системне утворення, що містить фізіологічний, особистісний, соціальний, діяльнісний рівні. Основною функцією психологічних ресурсів особистості є забезпечення її тими можливостями, завдяки яким вона буде здатна подолати складну життєву ситуацію, іноді травмівну, а також реалізувати свої плани, досягти власної мети, завдяки чому відбувається її саморозвиток та набуття певного рівня особистісної зрілості.

Питання ресурсів розглядається в психологічній науці як засоби для існування, можливості людей і суспільства, а також як фізичні і духовні якості людини та як комплекс особистісних властивостей, які дають людині внутрішні сили, необхідні для подолання життєвих криз.

Рівень усвідомленого ставлення особистості до своїх можливостей, здібностей, досвіду забезпечує доцільне використання власних ресурсів, коли людина здатна свідомо зберігати, використовувати, набувати, обмінювати і втрачати ресурси в процесі своєї життєдіяльності.

Дослідження психологічних ресурсів особистості має спиратися на системний підхід, згідно з яким їх слід розуміти як певну систему, що постійно поповнюється або спустошується, аби особистість могла долати труднощі та функціонувати в повну силу. Трактування психологічних ресурсів як системи означає, що можуть включатися компенсаторні механізми, завдяки яким відбувається їх збереження, обмін та перерозподіл.

Ключові слова: психологічні ресурси, особистісні ресурси, стрес, подолання стресу, копінг-стратегія, особистісна зрілість.

Список використаних джерел

 1. Александрова Л. А., Лебедева А. А., Бобожей В. В. Психологические ресурсы личности и социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ в условиях профессионального образования. Психологическая наука и образование. № 1. С. 50–62.
 2. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 2. Процессы и ресурсы преодоления стресса. Психологический журнал. 2006. Том 27, № 2. С. 113–123.
 3. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. Москва: ПЕР СЭ, 2006. 528 с.
 4. Ващенко І. В., Іваненко Б. Б. Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій. Проблеми сучасної психології. 2018. Вип. 40. С. 33–49. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-40.33-49
 5. Галян А. Психологічний ресурс особистості як чинник подолання стресу (огляд досліджень з проблеми). Проблеми гуманітарних наук. Серія «Психологія». 2015. Вип. 35. С. 56–66.
 6. Иванова Т. Ю., Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. и др. Современные проблемы изучения личностных ресурсов в профессиональной деятельности. Организационная психология. 2018. Т. 8. № 1. С. 85–121.
 7. Казібекова В. Ф. Психологічні ресурси особистості: філософсько-психологічний зміст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. Вип. 2, Т. 1. С. 120–
 8. Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал. Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37. https://doi.org/10.17223/17267080/62/3
 9. Муздыбаев К. Дилеммы распределения ресурсов. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 1992. № 1. С. 62–69.
 10. Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными трудностями. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. С. 100–111.
 11. Штепа О. С. Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності особистості. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2013. Вип. 21. С. 782–791.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України