ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИКАТИВНОСТІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Автор(и): Кравчук Г. В.

Місце роботи:

Кравчук Г. В.,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 72–82

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.072

Анотація:

У статті досліджено особливості формування загального концепту розвитку страхового ринку України. Встановлено, що збільшення страхового потенціалу сприяє підвищенню рівня відповідальності страховиків перед страхувальниками за надання якісних страхових послуг та забезпечує високий рівень їх супроводження. З’ясовано, що контроль за якістю супроводження страхової послуги відображається у сервісі страхового відшкодування, що є найбільш складним у відносинах між страховиком та страхувальником. Визначено, що зацікавленість страхувальника в компенсуванні збитків та зниження рівня страхових виплат як пріоритету страховика формують апріорне протистояння та зниження його зацікавленості в отриманні страхових послуг у подальшому.

Обґрунтовано, що зміни в показниках рівня страхових виплат та розмірів страхового відшкодування сприяють підвищенню рівня якості страхового сервісу та збільшенню надходжень страхових премій.

Ключові слова: страхові виплати (відшкодування); рівень страхових виплат; чисті страхові виплати; валові страхові виплати; страхові премії.

Список використаних джерел

  1. Про страхування: Закон України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
  2. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. URL:dfp.gov.ua.
  3. Волкова В. В. Методичні аспекти державного регулювання страхового ринку України. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/2932/2971.
  4. Гаманкова О. О. Методи державного регулювання ринку страхових послуг. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Вип. 10 (101). Київ: КНДЕІ, 2009. С. 71–73.
  5. Онищенко Н. В. Методи регулювання ринку транспортного страхування України. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури:збірник наукових праць. Вип. 10. Київ: НАУ. 2013. С. 108–114.
  6. Осадець С. С. Страхові послуги: підручник. Київ, 2007. 464 с.
  7. Сафонова О. Д. Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку. URL:http://C:/Users/Home/Downloads/echp_2014_1_22.pdf.
  8. Турко В. В. Дослідження рівня страхових виплат та ризику їх зміни на страховому ринку України. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22877/1/52-362-367.pdf.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України