УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СИСТЕМІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Місце роботи:

Гончаренко О. Г.

доктор економічних наук, доцент,

начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 33–42

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.033

Анотація:

У статті досліджено питання управління ризиками в кримінально-виконавчій системі та їх вплив на національну безпеку через диверсифікацію передумов виникнення й наслідки рецидивної злочинності осіб. Встановлено, що дослідження ризику дозволяє передбачити небезпеку та визначити параметри впливу на суспільство. Доведено, що управління ризиками в кримінально-виконавчій системі розглядається як сукупність взаємопов’язаних ризиків, а саме: рівня і динаміки соціально-економічного стану в країні, правових, внутрішніх та особистісних ризиків персоналу та засуджених. Акцентовано увагу, що ймовірність виникнення загроз в установах виконання покарань обумовлені дією екзогенних та ендогенних чинників, серед індикаторів визначено: реінтеграція засуджених, відповідність «заселення» установ ліміту наповнення, продовольче, речове і медичне забезпечення.

Ключові слова: ризик, невизначеність, кримінально-виконавча система, рецидивна злочинність, постпенітенціарний рецидив, соціальна ефективність.

Список використаних джерел

  1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. Москва: Мысль, 1989. 188 с.
  2. Антология экономической классики: в 2-х т. Т. 1. / сост. И. А. Столяров. Москва: ЭКОНОВ,1993. 480 с.
  3. Атаманчук Г. В. Система государственного и муниципального управления Москва: РАГС, 2007. 488 с.
  4. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті. Київ: Борисфен-М, 1996. 336 с.
  5. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 / ред. кол.: С. В. Мочерний та ін. Київ: Академія, 2000. 952 с.
  6. Эффективность УИС: содержание и методы количественной оценки: монография / Терехин В. И. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. 185 с.
  7. Кутуков С. А. Уголовно-исполнительная система как часть общества: социальные функции и проблемы взаимодействия. Уголовно-испол­нительная система: право, экономика, управление. 2010. № 1. С. 17–19.
  8. Погудин О. А. Социально-экономическая деятельность уголовно-исполнительной системы. Человек и закон. 2008. № 5. С. 86–100.
  9. Терехин В. В., Чернышов В. В. Экономическое управление учреждениями УИС: учебное пособие. Москва: Проспект, 2017. 376 с.
  10. Штефанич Д. Управління підприємницьким ризиком. Тернопіль: Економічна думка, 1999. 224 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України