КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Гетта В. Г., Єрмак С. М.

Місце роботи:

Гетта В. Г.,

кандидат педагогічних наук,

професор кафедри технологічної освіти та інформатики,

Чернігівський національний університет«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,

м. Чернігів, Україна;

Єрмак С. М.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

учений секретар,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 33–42

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.028

Анотація:

Проаналізовано дидактичні та методичні засади запровадження в закладах вищої освіти компетентнісного підходу щодо навчання й виховання студентів. Розглянуто основні його поняття – компетентність, компетентнісний підхід, ключові компетентності, предметні компетентності, предметні та інші.

Запропоновано авторську структурно-функціональну модель впровадження компетентнісного підходу в освітній процес закладів вищої освіти. Визначено її складові та умови ефективного використання.

Обґрунтовано власну точку зору щодо формування змісту навчального процесу через компетентнісний підхід. Виходячи з досвіду і теоретичних міркувань рекомендовано його формувати на принципах фундаменталізації, гуманізації та демократизації, застосувавши сучасні наукові знання.

Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, предметні компетентності, компетентнісний підхід.

Список використаних джерел

  1. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. № 5. С. 3–12.
  2. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыты философско-методичного анализа. Педагогика. № 4. С. 19–27.
  3. Савченко А. М. Аспекты компетентности. Директор школы. № 6. С. 40–48.
  4. Бібік А. М. Компетентнісний підхід: рефлексійний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2004. С. 47–52.
  5. Бондар С. М. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі. 2003. № 2. С. 8–9.
  6. Шишов С. Н. Компетентностный подход в образовании: международный аспект. Відкритий урок. № 17. С. 20–21.
  7. Фишман Н. С. Подходы к оценке уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся. Методист: научно-методичес­кий журнал. № 2. С. 13–16.
  8. Пометун О. К. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа. № 1. С. 65–69.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України