КЕЙС-МЕТОД ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Дрижак В.В.

Місце роботи:

Дрижак В. В.

кандидат педагогічних наук, доцент,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 58–69

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.058

Анотація:

У статті обґрунтовано необхідність застосування в навчальному процесі закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання кейс-методу з метою підвищення ефективності підготовки фахівців кримінально-виконавчої системи України. Проведено аналіз наукових досліджень кейс-методу як багатоаспектного способу навчання здобувачів вищої освіти та здійснено історико-педагогічний аналіз етапів його запровадження у світовій практиці.

Розкрито компетентності, які можуть формуватися за допомогою цього методу навчання. Визначено типи кейсів, які використовуються на практичних заняттях з дисциплін психолого-педагогічного циклу. Встановлено та проаналізовано вимоги щодо складання кейсів. Методологічно обґрунтовано умови та розглянуто можливості застосування кейс-методу під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін на практичних заняттях із курсантами Академії.

Ключові слова: кейс, кейс-метод, активні методи навчання, ситуаційна вправа, професійна підготовка, критерії оцінки якості кейсів, активізація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Список використаних джерел

  1. Академія Державної пенітенціарної служби:Статут державного вищого навчального закладу,затвердж. наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 р. № 3290/5/.
  2. Скринник З. Е. Психологія і педагогіка. Проведення індивідуального заняття за методом аналізу конкретних навчальних ситуацій (case study): навч.-метод. посібник Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2012. 145 с.
  3. Валійова Т. В. Активізація навчальної діяльності студентів за допомогою методів активного навчання у вищих навчальних закладах. Scientific Journal Virtus Issue № 20, Part 1, January, 2018. Р. 83–85.
  4. Шишкіна Н. О. Ситуаційні вправи та ділові ігри як засоби формування творчої активності та самостійності студентів. URL: https: //library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/4/visnuk_6.pdf. (дата звернення 18.12.2018).
  5. Кейс-метод. Матеріали з Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81- %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 (датазвернення18.12.2018).
  6. Лебедь О. О., Мислінчук В. О., Левчун І. М. Застосування кейс-методу в науково-дослідній роботі студентів. Наукові записки. Київ. 2015, Вип. 7 (2). С. 59–65.
  7. Ягоднікова В. В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців. Педагогіка. URL: www. rusnauka. com/1_NIO_2008/ Pedagogica/25496. doc.ht. (дата звернення 18.12.18).
  8. Дрижак В. В., Разумейко Н. С., Педорич А. В. Про методи активізації пізнавальної активності здобувачів освіти у відомчому вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання. Virtus: Scientific Journal /Editor-in-Chief M.A/ Zhurba – June. 25, P. 100–104.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України