ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Чебоненко С О., Третяк О. С.

Місце роботи:

Чебоненко С. О.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

проректор,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна;

Третяк О. С.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 154–167

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.154

Анотація:

У статті наведено аналіз системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу, що включає розгляд напрямів діяльності закладів освіти, види професійного навчання, нормативно-правову базу у сфері освіти. Особливу увагу звернуто на первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України в закладах освіти, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України. Визначено проблеми, що виникають у системі первинної підготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: пенітенціарний персонал, первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, заклади освіти, система професійного навчання пенітенціарного персоналу.

Список використаних джерел

 1. Гумін О. М. Аналіз перспективних напрямків реформування підготовки персоналу органів і установ виконання покарань в умовах євроінтеграційного поступу України. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 77–81.
 2. Денисова Т. А. Дистанційна освіта: примара чи можливість здійснити якісне навчання, самовдосконалення й самовиховання особи. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів: Десна Полі­граф, 2016. С. 90–92.
 3. Дука О. А., Григоренко А. М. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Бюлетень Міністерства юстиції України, 2016. № 6. С. 47–51.
 4. Класифікатор професій ДК 003:2010: наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.
 5. Огляд іноземної практики підготовки персоналу пенітенціарної системи: науковий аналіз /за ред. А. О. Галай. Київ: КНТ, 2014. 48 с. URL: https://i-rc.org.ua/files/oglyad-pidg-personalu.pdf (дата звернення: 26.12.2018).
 6. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України, 2014, № 37–38, Ст. 2004.
 7. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV. Відомості Верховної Ради України, 2005, № 30, Ст. 409.
 8. Про документи про підвищення кваліфікації: наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34.
 9. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1118.
 10. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції України від 09.2015 № 1675/5: зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.09.2015 р. за № 1088/27533.
 11. Про затвердження Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України: наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2018 № 4091/5: зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 р. за № 1496/32948.
 12. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178–179). С. 10–22.
 13. Про професійну (професійно-технічну) освіту: Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998, № 32, Ст. 215.
 14. Про утворення Державної установи «Центр пробації»: наказ Міністерства юстиції України від 28.12.2017 № 4322/5. URL: http://kosivrda.gov.ua/attachments/category/156/Polozennya.pdf (дата звернення: 10.12.2018).
 15. Пробація України. URL: https://www.facebook.com/probation.ua/posts (дата звернення: 10.12.2018).
 16. Стеценко І. М. Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Молодий вчений / ред. кол.: Arkadiusz Adamczyk та ін. Херсон. 2017. № 2 (42). С. 548–553.

17. Чебоненко С. О. Мандрівка в перевернуту уяву про безперервну освіту персоналу пенітенціарної системи. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів: Десна Прес, 2017. С. 132–139.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України