СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Автор(и): Борець Ю. В.

Місце роботи:

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7501-8606

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 7–15

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.007

Анотація

Висвітлені в статті питання присвячені проблемі формування екологічної свідомості, адже сучасний період розвитку людського суспільства характеризується бурхливим науково-технічним прогресом, а це означає, що зростають і масштаби втручання суспільства в природні процеси. У контексті вивчення проблеми особлива увага сконцентрована на екологічне виховання, відносини в системі «суспільство-природа», запобігання глобальній екологічній катастрофі, вирішення екологічної кризи.

Ключові слова: свідомість, екологічна свідомість, антропоцентрична екологічна свідомість, екоцентричний тип екологічної свідомості, експліцитність, iмплiцитність, суб’єктна установка.

Список використаних джерел

  1. Скребець В. О. Психологічні наслідки Чорнобильської аварії: дослідження проблеми деформації екологічної свідомості населення. Проблеми освіти. 1996. Вип. № 4. С. 29–34.
  2. Конопкин О. Общая способность к саморегуляции как фактор су­бъективного развития. Вопросы психологии. 2004. Вип. № 2. С. 128–135.
  3. Швалб Ю. М. Дослідження особистісних детермінантів способу життя. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2016. Т. 7. Вип. 42. С. 213–227.
  4. Гончаренко Ю. В. Способи організації життєвого простору особистості в умовах невизначеності. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2017. Т. 7. Вип. 44. С. 81–91.
  5. Панов В. И. Состояние и проблемы экологической психологии. Психологическая наука и образование. 1998. Вып. № 1. С. 35–42.
  6. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Методологические проблемы становления  и развития экологической психологи. Психологический журнал. 1996. Вып. № 6. С. 4–18.
  1. Рудоміно-Дусятська О. В. Екологічна психологія: навч. посібник. Київ, 2001. С. 324.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України