СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и): Борець Ю. В.

Місце роботи:

Борець Ю. В.,

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 20-29

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.020

Анотація:

У статті розкрито актуальну проблему психологічного впливу та соціальної взаємодії суб’єктів вищої школи в контексті створення безпечного освітнього середовища. Зазначено, що розвиток студента відбувається під час навчання, тому основне його суспільне й індивідуальне життя сконцентроване у сфері освіти. Встановлено, що розробка стратегії власного життя студента потребує інтелектуального і творчого підходу, професіоналізму, а тому завданням вищої школи є особистісний і професійний його розвиток. Доведено, що необхідність всебічного розвитку молоді викликана суспільною потребою у нових типах мислення і способах обробки інформації. Проведено порівняльну оцінку авторитарної вищої школи, яка передбачала виконання соціального замовлення на людину певного типу з сучасною  традиційною вищою школою, яка продовжує бути орієнтованою на соціум, цілеспрямовано формувати особистість, потрібну для держави, спеціаліста-професіонала, який відповідав соціальному замовленню та був лояльним. З’ясовано, що в цій моделі дещо ігноруються індивідуальні запити і потреби студентів, але вони заохочуються та задовольняються у випадку, коли відповідають інтересам держави.

Ключові слова: компетентність, громадянська компетентність, освітнє середовище, інновації, інноваційність, особистість.

Список використаних джерел

  1. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе: материалы конференции. Москва, 2003. № 10. С. 6–17.
  2. Гончаров С. З. Социальная компетентность личности: сущность, структура, критерии, значение. Образование и наука. 2004. № 2. С. 23–28.
  3. Максименко С. Д. Теоретико-методологічний контекст сучасної практичної психології // Практична психологія в контексті культур. Київ: Ніка-Центр, 1998. С. 144–147.
  4. Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення. Вісник «Управління освітою». 2003. № 3. С. 5–7.
  5. Панок В. Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога. Практична психологія та соціальна робота. 1998. № 4; № 5. С. 6–9.
  6. Слободянюк I. A. Інноваційні підходи до формування змісту освіти соціальних педагогів та практичних психологів. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мелітополь, 2007. С. 3–19.
    [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України