ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Педорич А.В.

Місце роботи:

Педорич А.В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: anatoliy1616@ukr.net) ORCID: 0000-0002-3429-3361

Scopus-Author: 57208345070

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 231–242

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.231

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку критичного мислення. Основні умови та шляхи побудови освітнього процесу для ефективного розвитку критичного мислення у здобувачів вищої освіти.

Метою дослідження є процес розвитку критичного мислення на основі вивчення навчального матеріалу з логіки здобувачами вищої освіти.

Методологія дослідження базується на сучасних освітньо-наукових підходах щодо розвитку мислення, розвитку критичного мислення, активного пізнання й оцінки навколишнього середовища, здатності аналізу ділових ситуацій і проблем, розвитку професійних навичок прийняття поточних та стратегічних управлінських рішень тощо.

Наукова новизна: доведено, що умовою розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти є вивчення логіки, розв’язання проблемних завдань.

Висновки. Заняття з логіки дають великий спектр потрібних проблемних завдань для розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти. Завдання з логіки можуть передбачати як елементарні підрахунки, так і завдання зі складними обрахунками, як наочні приклади, так і хитромудрі абстракції, тривалі пошуки від «загального» та миттєва концентрація великого обсягу інформації в тезі, загальноприйняті стереотипи та пошук розв’язання проблемних ситуацій.

Головною умовою розвитку критичного мислення на заняттях з логіки має бути виконання здобувачами певним чином побудованого завдання. Завдання з логіки може бути стандартним чи нестандартним, математичним чи не дуже. Головне – щоб нестандартне логічне завдання мало в собі якусь несподіванку, оригінальний характер: чи це незвичайна умова завдання, чи оригінальна ідея, чи несподіване розв’язання. Для виконання такого типу завдань важливим є вміння «побачити» глибину завдання, виділити головне із загальних деталей.

Логіка сприяє відточенню навичок раціонального аналізу, критичного оцінювання інформаційного потоку. Логіка є необхідним інструментом розвитку критичного мислення людини.

Ключові слова: критичне мислення, логіка, здобувач вищої освіти, фахова освіта, інформація.

Список використаних джерел

  1. Луців С. Педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 16. С. 347–352. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_45 (дата звернення: 12.02.2024).
  2. Сластенко Є. Ф., Ягодзінський С. М. Логіка : навч. посіб. / за ред. Л. Г. Дротянко. Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2005. 192 с.
  3. Терно С. О. Критичне мислення: стратегії та процедури. Наукові праці історичного факультету Запорізького націо­нального університету. 2015. Вип. 44. Том 2. С. 179–183.
  4. Терно С. О. Світ критичного мислення: образ та мімі­крія. Історія в сучасній школі. 2012. № 7–8. С. 27–38.
  5. Терно С. О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) : посіб. для вчителя. Запоріжжя : Запорі­зький національний університет, 2011. 105 с.
  6. Шалашна Н., Проскурін В. Методика розвитку критичного мислення студентів засобами дослідницького навчання в процесі викладання курсу історії. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Слов’янськ, 2019. Вип. 11. С. 178–191.
  7. Nemeth S., Lannert  J., Mate D. Fostering Students’ Creativity and Critical Thinking. What it means in School. Educational Research and Innovation, OECD Publishing. Paris, 2019. URL: https://www.academia.edu/43176498/Fostering _Students_Creativity_and_Critical_Thinking_What_it_means_in_ School?sm=b (дата звернення: 12.02.2024).
  8. Paul R. Critical Thinking: What every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World / Paul R. [edited by A. J. F. Binker]. Center for Critical Thinking and Moral Critique Sonoma State University, 1990. 575 p.
  9. William T., Gormley Jr. The Critical Advantage: Developing Critical Thinking Skills in School. Harvard Education Press, 2017. 248 p.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України