ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ДО УМОВ ПОЛОНУ

Автор(и): Мірошниченко О. М., Шарапова Ю. В.

Місце роботи:

Мірошниченко О. М.,

кандидат психологічних наук,

доцент, начальник кафедри психології,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: mirok200067@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-8624-9397;

 

Шарапова Ю. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри психології,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча 34,

e-mail: juliasharapova2804@gmail.com)

ORCID: 0009-0002-8473-5612

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 198–207

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.198

Анотація

У статті теоретично проаналізовані психологічні особливості адаптації військовополонених до умов полону.

Метою дослідження є розгляд питань, пов’язаних з адаптацією військових до умов полону, їхніми психологічними особливостями та змінами у структурі особистості, які відбуваються внаслідок перебування в полоні.

Автори розкрили фактори впливу полону як умов примусової ізоляції, психіку особистості, виокремили руйнівну складову зміни ціннісних орієнтацій та вплив на подальше життя військовополоненого.

Висновки. Ступінь деформації свідомості військовополонених залежить від багатьох факторів, а саме: обставини, за яких було взято в полон, умови утримання військовополоненого в полоні; фізичне обмеження (кайданки; відсутність індивідуального простору; незадоволеність фізіологічних потреб; дискомфортні умови тримання; приниження, образи). Полон спричиняє певні наслідки для військовополоненого, які проявляються у фізіологічних, соматичних, психологічних, соціальних змінах, що відображається в соціальних та особистісних факторах, що становить сутність ідентичності полоненого.

Ключові слова: полон, військовополонений, адаптація, дезадаптація, психічні стани, фази полону, стадії полону, особистість, поведінка.

 

Список використаних джерел

 1. Апальков В. Психологічні механізми регуляції поведінки військовополонених засобами символічної мімікрії. Europejskie studia humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. 2020. Issue 4. С. 15–29.
 2. Апальков В. В. Психологія поведінки військовослужбовця в умовах полону. Вісник Національного університету оборони України. 2020. № 2 (55). С. 15–22.
 3. Комар З. Психологічна стійкість воїна : підручник для вій­ськових психологів. Київ : Stabilization Support Services, 2017. 184 с.
 4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1. Київ, 2018. 208 с.
 5. Сафін О., Тімченко О., Широбоков Ю. До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону. Психологічний журнал. 2019. № 2. С. 67–78.
 6. Хміляр О. Ф., Апальков В. В. Психологія життя військово­службовця після полону. Габітус. 2022. Вип. 38. С. 128–135.
 7. Широбоков Ю. М. Негативні психоемоційні стани у військовополонених в умовах проведення АТО. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2017. С. 200–203.
 8. Широбоков Ю. М. Стадії військового полону та особливості їх впливу на психіку військовослужбовців. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2016. Вип. 20. С. 313–322.
 9. Широбоков Ю. М. Організація та надання психологічної допомоги військовослужбовцям після їх звільнення з полону. Сучасні тенденції розвитку науки (ч. ІІ) : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 берез. 2017 р.). Київ, 2017. С. 28–29.
 10. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України : наказ Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z070417?find=1&text=військовополонен#w1_1 (дата звернення: 12.03.2024).
 11. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_ 153#Text (дата звернення: 12.03.2024).
 12. Про затвердження порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період : постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2022 р. № 721. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-2022-%D0%BF#n13 (дата звернення: 12.03.2024).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України