СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ-КІНОЛОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ СЛУХНЯНОСТІ У РОЗШУКОВИХ СОБАК

Автор(и): Матвійчук В. П., Виноград О. В., Жулковський В. В.

Місце роботи:

Матвійчук В. П.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, 

ТГ Хмельницька , комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: mvp020173@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-5890-8383

 

Виноград О. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»,

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька , комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: alex_vynograd@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-1520-9881

 

Жулковський В. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька , комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: vadimoff@i.ua )

ORCID: 0000-0001-9433-5298

 

Язык: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 136–148

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.136

Анотація

У Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року зазначено, що протягом зазначеного терміну необхідно забезпечити, зокрема, формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу органів та установ пенітенціарної системи.

З метою формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу ведомства науково-педагогічним складом кафедри кінології Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби» на основі аналізу стану кінологічного забезпечення органів та установ пенітенціарної системи внесено зміни до навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.

Серед завдань, які керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби України визначені кінологічній службі, окремої уваги заслуговує на удосконалення методики підготовки та тактики застосування служебних собак у системі охорони установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. На виконання зазначеного вище завдання науково-педагогічним складом кафедри кінології розроблено та внесено зміни до методики підготовки службових собак за різними напрямами з урахування специфіки службової діяльності структурних підрозділів пенітенціарної системи, розпочато підготовку спеціальних собак з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин, на завершальному етапі навчання кінологічних команд зі штурмовими собаками

У статті висвітлено особливості викладання навчальної дисципліни «Методика та техніка дресирування службових собак» на кафедрі кінології в цілому та методичні аспекти проведення курсу дресирування молодшими інспекторами-кінологами щодо формування та вдосконалення навиків слухняності у закріплених за ними розшукових собак, зокрема. У контексті завдань, які визначені керівними документами для розшукових собак, запропоновані зміни до комплексу вправ навиків слухняності та надана їх загальна характеристика. Визначено, що основою ефективного проведення курсу дресирування є оволодіння кінологами теоретичними аспектами дресирування, знання та використання ними методичних прийомів та володіння технікою безпомилкового виконання навчальних вправ щодо формування у службових собак комплексу навиків, необхідних для виконання завдань за призначенням.

Ключові слова: методика, техніка, навики слухняності, дресирування, молодші інспектори-кінологи, службові собаки.

 

Список використаних джерел

  1. Про затвердження Інструкції з організації кінологічної служби в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах : наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 24.01.2004. №18.
  2. Виноград О. В., Матвійчук В. П., Ковальська П. Г. Особливості первинної професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. 2022. № 1 (8). С. 54-68. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.054
  3. Доменюк О. М., Серховець С. В. Особливості підготовки інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України під час вивчення професійно орієнтованих навчальних дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України . 2018. №1 (12). С. 286-296.
  4. Афанасьєв О. О., Серховець С. В. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками : навчально-методичний посібник. Хмельницький: НАДПСУ, 2015. 152 с.
  5. Гайдук С. В., Серховець С. В. Досвід підготовки кінологічних команд під час здійснення митного та прикордонного контролю в США. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України . 2017. №2 (9). С. 95-104.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України