ТЕХНІЧНІ ТА CONTENT OF ТЕ ТРАНІВАННЯ З ЦЕНТРІВНИЦТВА ІНСПЕКТОРІВ FOR THE FORMATION OF OBEDIENCE SKILLS IN SEARCH DOGS

Автор ( s ): Матвіюк ВП, Виноград В.В., Жулковский В.В.

Work place :

Matviichuk VP,

PhD of Pedagogy, Associate professor,

Associate profesor of the Department of Cynology, Territorially Separate Branch

«Khmelnytskyi branch of the Academy of the State Penitentiary Service», Khmelnytsky district, Ukraine,

ORCID: 0000-0002-5890-8383

 

Виноград OV,

PhD In Pedagogy,

Associate Professor of Department of Cynology, Territorially Separate Branch

«Khmelnytskyi branch of the Academy of the State Penitentiary Service», Khmelnytsky district, Ukraine,

ORCID: 0000-0002-1520-9881

 

Жулковський В.В. ,

PhD In Pedagogy,

Associate Professor of Department of Cynology, Territorially Separate Branch

«Khmelnytskyi branch of the Academy of the State Penitentiary Service», Khmelnytsky district, Ukraine,

ORCID: 0000-0001-9433-5298

 

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences 2023. № 1 (10): 136-148

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.136

Summary

Стратегія для реформування penitentiary system until 2026 states that during the specified period, it necessary to ensure, amther things, formation of effective model of training and activity of personal penitentiary system. В ордері, створеному ефективним моделлю тренування і діяльності регіонального персоналу, науково-педагогічної структури регіональної академії в територіальному індивідуальному стилі «Кхмеллйскій вежі з академії State Penitentiary Service» базується на cynology support of units of execution of punishments system, методи зміни до освітнього і методологічного support of educational activity.

У ході дій сконструйований для cynology service на основі управлінні державним кримінальним і executive services є функція запобігання тренуючих методів і tactics для використання сервісних схем у медичній системі бойових інституцій і відкриття центрів. Для повногоfill особливим завданням, науково-педагогічної статки відділу cynology preparated and introduced changes in the methodology of training service dogs in different regions of training, using the specifics of services activity of structural , ходьба з особливими шпигунами для пошуку наркотичних препаратів і психотропних речовин була застережена, і з preparation for training cynology psy були здійснені teams with attacking dogs.

Матеріалом є посилання на високу освіту особливостей, що вивчають освітню discipline «Методологія та технологія тренування сервісів» в розділі Cynology in general, and methodical aspects of conducting a training course with the junior cynology inspectors в search dogs assigned to them, in particular. У контексті шкідливих дій зумовлені guidelines для search dogs, зміни до набору завзятих шкіл exercises для тренування курсу є прийняті і їх загальні характеристики given. Це було визначено, що основа ефективного conduct training is mastery theoretical aspects training by dog ​​trainers,

Key words: technique, obedience skills, training, junior cynology inspector, service dogs.

References

  1. Ukraine (2004), Інструкції для організації cynological service in penitentiary institutions and pre-trial detention centers : order of State Department of Ukraine for Execution of Punishments dated January 24, 2004, № 18, Kyiv.
  2. Виноград, OV, Matviichuk, VP і Ковальська, PG (2022), Пекулярії з ініціативи професійного навчання майнової cynology inspectors of State Criminal and Executive Service of Ukraine, Scientific Herald of Severshchyna. Series: Social and behavioral sciences, № 1 (8), pp. 54–68. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.054
  3. Domeniuk, AM і Serkhovets, SV (2018), Features of preparation Inspectors-Cynologists of the State Criminal and Executive Service of Ukraine at the training of professionally oriented primary disciplinas, Collection of cientific works of National Academy of State Border Україна. Series: pedagogical sciences, National Academy of State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytskyi, нар. 286-296.
  4. Afanasiev, AO і Serkhovets, SV (2015), Тренування cynology inspectors with service dogs : Guidebook, Національна академія State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytskyi.
  5. Gaiduk, SV і Serkhovets, SV (2017), Additional training cynology teams під найближчим кермовим керуванням в США, Великобританії, Великобританії, Національної академії State Border Guard Service of Ukraine. Series : pedagogical sciences, National Academy of State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytskyi, № 2 (9), рр. 95-104.

[collapse]

Full text .pdf

©2024. Penitentiary academy of Ukraine