ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО РЕВНОЩІ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Автор(и): Кухар Т. В., Щербата В. Г.

Місце роботи:

Кухар Т.В.,

кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби,  м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2352-323X

Щербата В. Г.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби,  м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1541-7605

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 103-113

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.103

Анотація

Стаття присвячена емпіричному дослідженню соціальних уявлень про ревнощі в осіб юнацького віку. Дослідники по-різному тлумачать поняття ревнощів, розглядаючи їх як емоцію (почуття), як настанову, як афект, що характеризується втратою адекватності інтелектуальних функцій і поведінки. Проблема дослідження уявлень про ревнощі серед молоді сьогодні є актуальною, тому що кожна особистість унікальна сама по собі і робить свій індивідуально-особистісний внесок у розуміння дійсності. Важливим залишається дослідження відмінностей в уявленнях про ревнощі за певними соціально-демографічними та індивідуально-особистісними детермінантами серед осіб юнацького віку.

Під час проведення дослідження виявлено статеві відмінності в уявленнях про ревнощі. Встановлено особливості уявлень про ревнощі залежно від сиблінгової позиції. Емпірично підтверджено статистично достовірну залежність між уявленнями про ревнощі та наявністю близьких стосунків із протилежною статтю. Виявлено статистично достовірні відмінності в уявленнях респондентів залежно від особливостей міжособистісних стосунків у батьківській родині, їх власного сімейного статусу та стилю реагування у конфліктних ситуаціях.

Ключові слова: ревнощі, соціальні уявлення, уявлення про ревнощі, юнацький вік.

Список використаних джерел

  1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Москва, 1995. 261 с.
  2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер. 2002.
  3. Ильин Е. П. Психология мужчины и женщины. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 554 с.
  4. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / В. Б. Шапар, В. О. Оліфір, А. С. Куфлієвський та ін. Харків: Прапор, 2009. 672 с.
  5. Спиридонов Д. В. Динамическая модель ревности: концептуальные, клинические и функциональные аспекты. Журнал практической психологии и психоанализа. 2013. № 2. С. 45–48.
  6. Толковый словарь русского языка: в 4 т./ под ред. Д. Н. Ушакова. Москва, 2000.
  7. Фридман М. Психология ревности / пер. с нем. М. Кобылинской. Москва: Современный гуманитарный университет, 2009. 140 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України