ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Діденко О. В.

Місце роботи:

Діденко О.В.,

підполковник внутрішньої служби
викладач кафедри правової та спеціальної підготовки,
Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»
(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39,

e-mail: kuzunchik@email.ua)

ORCID: 0000-0003-2826-8749

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 65–75

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.065

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми психолого-педагогічної діяльності пенітенціарних установ під час воєнного стану. Із введенням воєнного стану у країні тема вивчення психологічних станів працівників органів виконання покарань набула актуальності та представила інтерес для цього дослідження.

Мета статті – розкрити основні проблеми психоемоційного стану співробітників пенітенціарної служби, дослідити основні чинники впливу на їх психологічну стабільність та наслідки під час виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану.

Результати. Описано норми професійної етики, які вимагають від службовців органів виконання покарань. Проаналізовано основні проблеми порушення психоемоційного стану працівників, які виникають у нетипових умовах, а саме воєнного стану. У статті досліджено та розкрито основні чинники, а саме: психологічна адаптація, неготовність до виконання професійних обов’язків під впливом стрес-факторів, виникнення негативних психоемоційних станів, втрата психоемоційного балансу та стійкості в екстремальних умовах та їх вплив на роботу працівників із засудженими особами.

Висновки. За результатами дослідження було виявлено наслідки неподолання негативних психоемоційних факторів та їхній вплив на подальшу ефективність педагогічної діяльності працівників пенітенціарної служби. Було охарактеризовано такі негативні наслідки, як емоційне вигорання, професійна деформація та посттравматичне зростання. Ця проблематика має бути досліджена та опрацьована в подальших дослідженнях, адже умови сьогодення нашої держави роблять її надзвичайно актуальною. Проблеми психологічних станів працівників під час воєнного стану та їхній вплив на ефективність педагогічної діяльності співробітників заслуговує на більш широкий розгляд як у теоретичному, так і в практичному плані.

Ключові слова: стрес, психоемоційний стан, пенітенціарна служба, психолого-педагогічна діяльність, засуджений.

 

Список використаних джерел

 1. Бараннік В. А. Сутність та завдання психологічного супроводу на стадії психологічної адаптації військовослужбовців за контрактом. Проблеми екстремальної та кризової психології. Харків, 2015. Вип. 3. Ч. 1. С. 24–36.
 2. Блажівський М. І.Психологічні особливості професійної діяльності персоналу установи виконання покарань. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Львів, 2012. Вип. 2 (1). С. 357–366.
 3. Зливко С. В. Основні завдання і функції Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Чернігів, 2018. № 1 (3). С. 175–178. https://doi.org/10.32755/sjcriminal.2018.01.170.
 4. Казак Р. А., Рідкобород Ю. В., Мелаш А. С. Зародження пенітенціарної системи в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. Харків : Право, 2021. № 10. С. 28–31. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/3.
 5. Кудар К. В. Посттравматичне зростання у поліцейських та військовослужбовців після виконання службових обов’язків у нетипових умовах. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2020. С. 205–207.
 6. Кушнірова Т. В. Професійно-психологічна підготовка працівників ДКВС щодо нейтралізації негативних психічних станів та профілактики суїцидальної поведінки. Київ : Леся, 2014. 60 с.
 7. Максименко C. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Папуча М. В. Загальна психологія / за ред. С. Д. Максименка. Вінниця : Нова книга, 2004. 356 с.
 8. Мірошниченко О. М. Психологічне забезпечення професійної діяльності пенітенціарного персоналу в сфері сімейних відносин. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). Харків, 2017. С. 151–155.
 9. Охріменко І. М. Проблематика психологічного забезпечення професійної діяльності працівників державної кримінально-виконавчої служби України. Право і безпека. Харків, 2018. № 4. С. 126–130. https://doi.org/10.32631/pb.2018.4.18.
 10. Синьов В. М. Внесок наукової школи академіка В. М. Синьова в розвиток загальної та спеціальної психолого-педагогічної науки. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження. Київ, 2010. С. 19–23.
 11. Чичуга М. М. Профілактика деструктивних психічних станів працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань засобами тренінгу. Вісник Пенітенціарної асоціації України = Bulletin of the Penitentiary association of Ukraine. Київ, № 1. С.219–226.
 12. Collier L. Growth after trauma. Monitor on Psychology. 2016. Vol. 47. No. 10. URL: https://www.apa.org/monitor/2016/11/growth-trauma (дата звернення: 20.08.2022).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України