ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Автор(и): Дрижак В. В.

Місце роботи:

Дрижак В. В.,

кандидат педагогічних наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби
(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,
e-mail: viktor.dryzhak@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-2898-1053

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 76–93

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.076

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування індивідуальних та групових тренінгових форм і методів роботи із суб’єктами пробації в процесі реалізації пробаційних програм. Паралельно зосереджено увагу на шляхах підвищення мотивації та активізації пізнавальної діяльності учасників тренінгу, способах встановлення робочої соціально-психологічної комунікації, механізмах забезпечення зворотного зв’язку.

Мета статті – розкриття особливостей та методологічних засад організації та проведення тренінгових занять як основної дидактичної технології для реалізації пробаційних програм.

Методологія базується на сучасних положеннях методології формування нових професійних навичок персоналу органів пробації.

Висновки. За результатами дослідження можемо зазначити, що тренінг, як інтерактивна форма групової роботи, забезпечує досить ефективну взаємодію учасників не лише між собою, а і з навколишнім світом, що безперечно сприяє досягненню успіху в різних сферах діяльності, спілкування, сприяє формуванню упевненості особи у своїх знаннях, діях, поведінці, сприяє створенню раціональних та гармонійних стосунків з оточенням, тобто забезпечує впевненість загалом у собі та у своїх професійних навичках.

Ключові слова: пробаційна програма, суб’єкти пробації, індивідуальний тренінг, груповий тренінг, тренінгові вправи, тренінгові групи, правила поведінки в групі.

 

Список використаних джерел

  1. Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text (дата звернення: 10.05.2022).
  2. Про Порядок розроблення та реалізації пробаційних програм : постанова затвердження Кабінету Міністрів України від 18.01 2017 р. № 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2022).
  3. Аніщенко В. О. Потенціал тренінгової технології підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1 (8). С. 7–22. URL: https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.007 (дата звернення: 10.05.2022).
  4. Дрижак В. В., Педорич А. В. До питання про професійні компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.). Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 32–35.
  5. Журавель Т., Короленко О., Мельник Л., Пуха К. та ін. Формування життєвих навичок : метод. посіб. до пробаційної програми для неповнолітніх. Київ, 2019. 348 с.
  6. Корнієнко І. О., Алмаші С. І. Методологія проведення тренінгів : курс лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія». Мукачево : МДУ, 2016. 60 с.
  7. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 250 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України