РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПІД ЧАС ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Автор(и): Ващенко І. М.

Місце роботи:

Ващенко І. М.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри фізичної підготовки,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: vashchenko1867@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-0236-2753

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 62–69

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.062

Анотація

Стаття є дослідженням стану сучасної рухової активності в закладах вищої освіти України. Автор розглядає проблематику фізичного та психологічного  стану здобувачів вищої освіти під час теоретичних занять.

Описані в роботі фізичні вправи мають комплексний підхід та допомагають зміцнити м’язи, покращити кровообіг, збільшити гнучкість та забезпечити надійну підтримку для опорно-рухового апарату. Що більше, вони сприяють поліпшенню концентрації та уваги під час занять.

Проведені дослідження підтверджують, що регулярні фізичні вправи є корисним та ефективним засобом для запобігання розповсюдженню та виникненню таких захворювань, як остеохондроз, артрит, артроз, бурсит та інші.

Різноманітні методики виконання фізичних вправ, враховуючи особливості академічного навантаження та можливості проведення пауз для фізичної активності під час теоретичних занять. Надаються рекомендації щодо вибору оптимального часу та інтенсивності вправ для максимальної користі і мінімізації втоми. Результати дослідження можуть бути використані викладачами та студентами, які прагнуть забезпечити збалансований підхід до навчання, що сприяє не лише інтелектуальному розвитку, а й фізичних здібностей.

Ця стаття розглядає інноваційний підхід до фізичного здоров’я та показує, як можна поєднати теорію та практику, аби завжди мати сильне і здорове тіло. Виконання спеціальних фізичних вправ під час теоретичних занять може ефективно запобігти захворюванням опорно-рухового апарату. Цей підхід виявляється простим, доступним та корисним для всіх, особливо для тих, хто проводить багато часу у сидячому положенні на теоретичних заняттях чи займаючись індивідуально за комп’ютером.

Тобто студенти, навчаючись у закладі вищої освіти, отримують не тільки загальну і професійно спрямовану фізичну і рухову підготовку, а й здобувають знання з основ здорового способу життя та теорії і методики фізичного виховання. Неспеціальна фізкультурна освіченість – це такий рівень засвоєння цінностей фізичної культури, оволодіння спеціальними знаннями і життєво важливими руховими діями і, як результат, рівень рухової активності та соматичного здоров’я, який дозволяє забезпечити ефективне формування фізичної культури особистості молодої людини.

Ключові слова: фізкультхвилинка, опорно-руховий апарат, заклад вищої освіти, студенти, фізичні вправи, заняття.

 

Список використаних джерел

  1. Альошина А. І. Профілактика й корекція порушень опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської молоді у процесі фізичного виховання : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 368 с.
  2. Балбенко С. Ю. Виховання в студентів інтересу до занять фізичною культурою. Фізичне виховання дітей і молоді. Київ, 2008. 402 с.
  3. Дьоміна Ж. Г., Тимошенко О. В. Стан та основні напрями модернізації системи фізичного виховання школярів на сучасному етапі розвитку суспільства. Фізичне виховання в школі. № 5. С. 2–5.
  4. Захаріна Є. А. Розробка й обґрунтування експериментальної програми з фізичного виховання для студентів. Теорія і методика фіз. виховання і спорту. Київ, 2007. 305 с.
  5. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 р. «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» : схвалено Указом Президента України від 09 лютого 2016 року №42/2016.
  6. Рибалко Л. М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища засобами фізичної культури. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (21–22 жовтня 2020 р.). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 87–91.
  7. Томащук О. Г., Сенько В. І. Організація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти в сучасних умовах. Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. статей (26 грудня 2017 року – 10 січня 2018 року), 2018. С. 64. URL: naukam.triada.in.ua (дата звернення: 20.01.2024).
  8. Ядвіга Ю. П., Коробейніков Г. В., Петров Г. С. Вплив рухової активності на психоемоційний стан студентів ВНЗУ економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання. Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. Харків, 2009. № 12. С. 202–204.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України