RECOMMENDATIONS FOR WRITING AND PUBLISHING ARTICLES IN SCOPUS OR WEB OF SCIENCE

Автор(и): Shenderuk O. B.

Місце роботи:

Шендерук О. Б.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: англійська  

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 178–189

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.178

Анотація:

Нині продуктом, в якому втілюється наукова інформація, є стаття в науковому журналі, що входить до науковометричної бази Scopus та Web of Science. Для цього пишуться заявки на отримання гранту, цією публікацією вчений звітує за виконану протягом року роботу. Публікації позаскопусівських журналів не враховують при рейтингових оцінках діяльності вченого або колективу дослідників. З іншого боку, необхідність публікації статей у Scopus та Web of Science привела до зростання низькосортної продукції та кількості хижацьких видавництв, які пропонують свої високооплачувані послуги дослідникам. Стаття присвячена детальній процедурі написання та опублікування дослідницької роботи у Scopus та Web of Science.

Визначено структуру такої статті. Приділено увагу питанню імпакт-фактора. Розглянуто покрокову процедуру подання статті. З’ясовано, які журнали та видавництва є «хижацькими» та висвітлено їх основні особливості.

Ключові слова: Scopus, Web of Science, імпакт-фактор, хижацькі видавництва та журнали, види рецензування, процедура подання статті.

Список використаних джерел

 1. The publication of scientific articles and scientific works and publications are included in the Scopus abo Web of Science databases. Herald of educational institutions, aveliable at: https://pdf(accessed: 14.12.2018).
 2. Scientific publications and articles by Scopus abo Web of Science, aveliable at: https://osvita.ua/vnz/59462/ (accessed: 25.12.2018).
 3. Radeko, R. (2018), Pay and the law in time, available at: http://aphd.ua/plahiat-i-diia-zakonu-v-chasi/ (accessed: 25.12.2018).
 4. Radeko, R. (2018), Ukrainian journals about indexing in Scopus, available at: https://aphd.ua/ukrainski-zhurnaly-shcho-indeksuiutsia-u-scopus/ (accessed: 25.12.2018).
 5. Scopus – bibliographic and abstract database, available at: https://www.lib.nau.edu.ua/forum/default/asp?g=posts&m=614 (accessed: 11.11.2018).
 6. Knowometric databases, available at: https: gogle.com/search?q(accessed: 26.11.2018).
 7. Scientometric platform Web of Science, available at: https:library.lp.edu./ua/UK/nauko-metry-chna-plat-forma-web-science (accessed: 26.11.2018).
 8. Shostak, A. and Mukach, V. (2012), “Worse index and impact factor as a tool of science-research in a research university”, Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University, V. 1 (65), 11, рр. 375–382.
 9. Strielkowski, W. and Gryshova, I. (2018), “Academic publishing and “predatory” journals”, Science and Innovation, 14 (1). рр. 5–12. https://doi.org/10.15407/scine14.01.005
 10. Blacklist, available at: https://eco-vector.com/single-post/2017//07/19 (accessed: 03.12.2018).
 11. List of magazines, available at: https://phdru.com/publications/blacklistjournals/ (accessed: 21.11.2018).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України