THE VARIETY OF BREACH OF POCTURE IN THE PERIODOF STUDY AT SCHOOL

Автор(и): Разумейко Н. С., Ткаченко О. Г.

Місце роботи:

Разумейко Н. С.,

кандидат педагогічних наук,

начальник кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Ткаченко О. Г.,

кандидат юридичних наук,

начальник факультету пробації,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: англійська  

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 162–168

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.162

Анотація:

Проведено дослідження порушення постави у 620 школярів, що навчаються в Чернігівській школі-ліцеї № 32. Проаналізовано шкільні медичні карти та проведено інструментальне обстеження цих дітей кваліфікованими лікарями. Після інструментального обстеження у дітей було виявлено виражене порушення постави, наближене до групи хворих зі сколіозом I ступеня у 15,5 % випадків. Сколіотична деформація I–II ступеня зустрічалася в 7,5 % випадків. Для визначення об’єктивної оцінки отриманих результатів з урахуванням етіології і патогенезу сколіотичної хвороби зроблено аналіз розподілу пацієнтів за статтю та віком. Визначено, що викривлення хребта частіше зустрічається у дівчаток у віці від 12 до 15 років, при цьому правобічна дуга викривлення переважає як у хлопчиків, так і у дівчаток. Отже, порушення постави і сколіоз I ступеня є домінуючою ортопедичною патологією в загальноосвітньому закладі. Тому необхідно посилення заходів щодо профілактики прогресування сколіотичної деформації та її наслідків.

Ключові слова: сколіоз, сколіотична деформація, діти, навчання в школі, торсія, корекція.

Список використаних джерел

  1. Needle, G., Buryanov, O. and Klimovich, V. (2014), Traumatology and orthopedics: textbook for students. higher educational institution, new book, Vinnitsa.
  2. Dvoryakovsky, I. (2003), Changes in the musculoskeletal system and their correction for posture disorders in children: kand. biological. of Sciences, Kуіv, 222 p.
  3. Traumatology: textbook for students, (2006), higher education institutions: Ukrmedkniga, 528 p.
  4. Laputin, A. M. (2002), “Мeasurement of the tone of skeletal muscle of man”, Science in Olympic sports. Nо. 1. рр. 69–73.
  5. Nosko, M., Razumeiko, N. (2009), “Modern problems of professional training of teachers of physical culture”, Bulletin of Chernihiv national pedagogical University, CNPA, Vol. 67, pр. 53–55.

[collapse]

| Повний текст.pdf

©2024. Пенітенціарна академія України