Повний текст журналу 

РОЛЬ SOFT SKILLS ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇ У ПОБУДОВІ ТРАЄКТОРІЇ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и): Аніщенко В. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 10–27

Читати далі:   

 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСІБ, ЯКІ ОБВИНУВАЧУЮТЬСЯ В КОЛАБОРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АБО Є ЗАСУДЖЕНИМИ ЗА ТАКІ ЗЛОЧИНИ

Автор(и): Барахта В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 28–39

Читати далі:   

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА ПЕРЕЖИВАННЯ ЗАЗДРОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Білоцерківська Ю. О., Мостова Т. О., Шайда О. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 40–51

Читати далі:   

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТИПІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Автор(и): Борець Ю. В., Гірченко О. Л.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 52–61

Читати далі:  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПІД ЧАС ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Автор(и): Ващенко І. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 62–69

Читати далі:   

 

МОДЕЛІ «ДЕРЖАВИ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ» ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автор(и): Гончаренко О. Г., Сіренко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 70–82

Читати далі:   

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и): Гуцалюк О. М., Бондар Ю. А., Томарева-Патлахова В. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 83–102

Читати далі:   

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Данильченко Т.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 103–116

Читати далі:   

 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ

Автор(и): Єрмак С. М., Гетта В. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 117–129

Читати далі:   

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЕСТОНІЇ

Автор(и): Іванишин Н. Л.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 130–140

Читати далі:   

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и): Ільїна Ю. Ю., Кобильнік Л. М., Кухар Т. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 141–153

Читати далі:   

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и): Кресан О. Д., Смольянінова С. В., Кресан Т. Д.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 154–168

Читати далі:  

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ: ДОСВІД, ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Автор(и): Литвин А. В., Руденко Л. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 169–186

Читати далі:   

 

АКМЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и): Мицька О. І., Бабич А. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 187–197

Читати далі:   

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ДО УМОВ ПОЛОНУ

Автор(и): Мірошниченко О. М., Шарапова Ю. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 198–207

Читати далі:   

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и): Назарко С.О., Суворова С. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 208–219

Читати далі:   

 

ГЕНЕЗА ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» І «КОМПЕТЕНЦІЯ» У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Автор(и): Нестеренко С.А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 220–230

Читати далі:   

 

ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Педорич А.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 231–242

Читати далі:   

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ НА САМООЦІНКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Ситнік С. В., Резнікова О. А., Білоцерківська Ю. О., Балла Л. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 243–254

Читати далі:   

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 255–267

Читати далі:   

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО СПІЛКУВАННЯ З КРИМІНАЛІЗОВАНИМИ ОСОБАМИ

Автор(и): Сорокопуд В. Б.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 268–281

Читати далі:   

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ФІЗИЧНОМУ БУЛІНГУ

Автор(и): Ткаченко І.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 282–293

Читати далі:   

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 294–307

Читати далі:   

 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Тур О. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 308–318

Читати далі:   

 

КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Автор(и): Цюприк А.Я.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 319–329

Читати далі:   

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Автор(и): Черезов Ю. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 330–338

Читати далі:   

 

ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Автор(и): Шакун Н. В., Щербина Н. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 339–351

Читати далі:   

 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и): Швардак М. В., Теличко Н. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 352–362

Читати далі:   

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Шимко В. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 363–379

Читати далі:   

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Шумейко З. Є.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 380–390

Читати далі:   

 

САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБСАЙТІВ

Автор(и): Биконя О.П. Борисенко І.В., Ігнатович Т.З.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 391–403

Читати далі:   

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІ

Автор(и): Волеваха І.Б., Волеваха С.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 404–415

Читати далі:   

©2024. Пенітенціарна академія України