Повний текст журналу .pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Автор(и): Борець Ю. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 7–15

Читати далі >

 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и): Волеваха І. Б., Кухар Т. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 16–29

Читати далі >

 

 

ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и): Гетта В. Г., Єрмак С. М.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 30–38

Читати далі >

 

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИЯВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 39–51

Читати далі >

 

 

ЦІЛЬОВИЙ РІВЕНЬ ІНШОМОВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и): Конотоп О. С.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 52–64

Читати далі >

 

 

РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ НАДДНІПРЯНСЬКИМ КОЗАЦТВОМ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и): Любич О. А.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 65–74

Читати далі >

 

 

ОБРАЗ-СХЕМНІСТЬ ЯК СПОСІБ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ МЕДІЙНОЇ ДІЙСНОСТІ: МОВНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОДІЙ

Автор(и): Набок А. І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 75–84

Читати далі >

 

 

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и): Паламарчук В. М., Педорич А. В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 85–94

Читати далі >

 

 

ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ АГРЕСІЇ В ПОВЕДІНЦІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

Автор(и): Разумейко Н. С., Ткаченко О. Г., Дем’яненко Ю.О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 95–105

Читати далі >

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 106–115

Читати далі >

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО»

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 116–126

Читати далі >

 

 

ФАКТОРИ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ ВІДОМЧИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Щербата В. Г.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 127–136

Читати далі >

 

 

УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ В НАДГРОБНИХ ПОРТРЕТАХ ЯК АТРИБУТ ПОХОВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVII–XVIII СТ.

Автор(и): Попружна А.В.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 137–152

Читати далі >

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ
З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и): Шпортюк О.М., Шмельова Р.І.

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 153–161

Читати далі >

©2024. Пенітенціарна академія України