ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Ісламова О. О.

Місце роботи:

Ісламова О. О.,

кандидат філософських наук,

викладач кафедри іноземних мов,

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна,

ORCID: 0000-0002-2102-7363

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 91-102

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.091

Анотація

У статті висвітлено перспективні напрями євроатлантичної інтеграції системи професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Розглянуті перспективні напрями передбачають долучення до системи спільної підготовки фахівців різних суб’єктів прикордонної діяльності з метою підвищення рівня інтероперабельності персоналу Державної прикордонної служби України на основі стандартів НАТО. Визначено, що це потребує проведення широких консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО щодо розробки програм підготовки персоналу з питань, що відносяться до компетентності українського прикордонного відомства, забезпечення участі НАДПСУ у започаткуванні нових наукових проєктів між Україною та НАТО, отримання грантів на підтримку досліджень. З’ясовано, що в умовах запровадження неформальної та інформальної моделей освіти в українській системі підготовки фахівців-прикордонників за різними спеціальностями необхідно запроваджувати досвід країн НАТО щодо розробки та проведення тренінгів за актуальною тематикою, особливо щодо формування іншомовної професійної компетентності прикордонників згідно зі стандартами НАТО відповідно до STANAG 6001. Модернізація технічної складової освітнього процесу вищого військового закладу освіти передбачає: створення внутрішньої освітньої мережі з питань прикордонної безпеки і управління, впровадження платформи з обміну інформацією та встановлення зв’язку між національними та закордонними навчальними закладами; створення віртуального контактного центру для забезпечення режиму відеоконференції; інтенсивне використання мобільного навчання, впровадження електронних інструментів, віртуальних тренажерів і симуляторів для використання викладачами у підготовці персоналу.

Ключові слова: євроатлантична інтеграція, прикордонники, інтегрована підготовка, стандарти НАТО, інтероперабельність, система професійної підготовки персоналу, Державна прикордонна служба України.

Список використаних джерел

  1. Балендр А. Досвід запровадження курсів інтенсивного вивчення англійської мови в Національній академії Державної прикордонної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. № 4.
  2. Балендр А. Сучасні підходи до професійної підготовки офіцерів Державної прикордонної служби України за стандартами НАТО до участі в багатонаціональних навчаннях. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2016. № 4 (6). С. 6–17.
  3. Балендр А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія. Молодь і ринок. № 12. С. 57–61.
  4. Потєхін О., Фесенко М. Зовнішньополітичні умови та особливості формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). 2019. С. 202–206.
  5. Риженко А., Білоусов В. Стандартна методологія планування операцій в НАТО. Наука і оборона. 2012. № 8.
  6. Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 Про рішення РНБО України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016- 20137 (дата звернення: 03.03.2021).
  7. Фролов В. С., Устименко О. В. Особливості впровадження в ЗС України систем військового управління за принципами та стандартами НАТО. Зб. наук. пр. Центру воєн.-стратегіч. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. Івана Черняховського. № 3. С. 18–26.
  8. ПКШР ШКВАЛ знову бере участь у навчаннях за стандартами НАТО на Львівщині, 2020. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video %20-pkshr-shkval-znovu-bere-uchast-u-navchannyah-za-standartami-nato-na-lvivshchini/ (дата звернення: 03.03.2021).
  9. NATO Standartization Agreement 6001 (Edition 4). URL: http://www.stanag6001.com (дата звернення: 03.03.2021).
  10. Soroka O., Kalaur S., Balendr A. Diagnostics of Leadership Qualities of Specialists of «Man–Man» Type of Professionsc in Military and Civil Higher Education Institutions: Psychological and Pedagogical Approach. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Vol. 11, Issue 4 Supl. 1. Р. 263–277. https://doi.org/10.18662/rrem/189.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України