ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МОТИВІВ І СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и): Єрмак С.М., Гетта В.Г.

Місце роботи:

Єрмак С.М.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

начальник факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна,

ORCID: 0000-0002-5069-1001

 

Гетта В.Г.,

кандидат педагогічних наук, професор,

професор кафедри технологічної освіти та інформатики,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна,

ORCID: 0000-0002-5069-1001

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 106-118

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.106

Анотація

У статті розглянута проблема формування й розвитку соціальних мотивів і соціальної відповідальності в учнівської та студентської молоді. Ця проблема набуває особливої актуальності в умовах сучасного рівня соціального, наукового, технічного, інформаційного розвитку нашої країни. Молодь за власною ініціативою бере участь у громадських демократичних рухах за збереження миру, за справедливість, виступає за захист природи, навколишнього світу, права жінок, студентства тощо.

Разом з тим зміни в соціально-економічних, міжнародних стосунках потребують переосмислення досягнутого у формуванні соціальної відповідальності в молодих людей, вироблення нових підходів до розв’язання зазначеної проблеми. Адже сьогоднішня молодь у недалекому майбутньому буде основою громадянського суспільства.

Формування соціальних мотивів та соціальної відповідальності – тривалий процес. На кожному етапі життя людини вони «зароджуються», розвиваються і вдосконалюються. Умовно можна виділити три етапи їхнього становлення: виникнення ідеалів, формування світогляду і пошук самоутвердження.

На першому етапі в людини (дитини) виникає прагнення емоційно наблизитися до певного образу чи реальної людини, яка є для неї ідеалом. Ідеали для дітей – переважно персонажі з кінофільмів, літератури.

На другому етапі ідентифікація для молодих людей перестає бути достатньою. Вони починають «приземляти» свої ідеали й замислюватися над змістом життя. Відбувається переоцінка власної особистості, формування світогляду, розуміння суспільних відносин, пошук свого місця в суспільстві. Батьки, вчителі, громадськість повинні допомогти, спрямувати «пошук себе» в особисто й суспільно корисному руслі. Третім етапом, на нашу думку, є формування соціальних мотивів і соціальної відповідальності в закладах вищої освіти. Саме тому важливо створити педагогічні умови ефективної  роботи в цьому напрямку.

Ці тези стали вихідними під час написання статті.

Автори розглядають два напрямки розв’язання проблеми – формування соціальних мотивів і соціальної відповідальності в навчальних колективах (класах, університетах) та в процесі громадської діяльності.

Моніторинг успішності педагогічного впливу на соціалізацію школярів і студентів пропонується здійснювати шляхом використання запропонованих авторами статті критеріїв та показників.

Ключові слова: соціальні мотиви, соціальна відповідальність, соціальна свідомість, громадська діяльність, моніторинг.

Список використаних джерел

  1. Бех І. Д. Виховання особистості: сходження до духовності: наук. видання. Київ: Либідь, 2006. 227 с.
  2. Занюк С. Мотивація та саморегуляція учня. Київ: Главник, 2004. 96 с.
  3. Макаренко А. С. Методика виховної роботи. Київ: Радянська школа, 1990. 366 с.
  4. Маркова А. К. Формирование мотивации учения: книга для учителя. Москва, 2003. 320 с.
  5. Маркова А. К. Пути определения уровня сформированности мотивации учебной деятельности. Психодиагностика и школа: тезисы симпозиума. Таллин, 1980. С. 137–140.
  6. Сухомлинський  В. У. Методика виховання колективу. Київ: Радянська школа, 1971. 208 с.
  7. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. Москва: Просвещение, 1969. 317 с.
  8. Пилипишин О. І., Гребенюк Л. Г. Соціальна відповідальність студентів медичного коледжу: феномен, зміст. Медсестринство. № 4. С. 16–19. URL: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRm_e938L3AhVmpIsKHRaFBjgQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.tdmu.edu.ua%2Findex.php%2Fnursing%2Farticle%2Fdownload%2F11866%2F11218%2F42003&usg=AOvVaw08DpBUK61Wz_tD6yw4lfUe. (дата звернення: 11.04.2022).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України