ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН РЕВНОЩІВ

Автор(и): Щербата В. Г., Борець Ю. В.

Місце роботи:

Щербата В. Г.,

кандидат психологічних наук, доцент

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-1541-7605

 

Борець Ю. В.,

кандидат психологічних наук

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7501-8606

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки науки 2021. № 1(6): 179–191

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномену ревнощів у структурі особистості, які розглядаються як емоції та почуття, як різновид соціальних настанов, як афект, що порушує функціонування когнітивних функцій і поведінки в цілому. У роботі аналізуються основні причини виникнення, закріплення та прояву ревнощів та здійснено їх класифікацію. У результаті теоретичного аналізу наявних досліджень було систематизовано причини ревнощів та здійснено їх класифікацію. Зокрема виділено демографічні, соціально-психологічні та індивідуально – та особистісно психологічні причини ревнощів. Серед демографічних характеристик, що впливають на появу та прояв ревнощів виступають стать та вік. До групи соціально-психологічних причин віднесено особливості спілкування у сім’ї, що обумовлені стилем виховання, наявністю у родині рідних братів та сестер (сиблінгів), порядком народження дитини, соціально-рольова позиція людини у суспільстві та пов’язані з нею особливості спілкування тощо. У групу індивідуально-психологічних причин ревнощів віднесено особливості емоційної сфери людини (зокрема емоційна чутливість, сентиментальність, ефективність, пристрасність, схильність до прив’язаності), наявність своєрідних соціальних настанов (зокрема ідеалістичних настанов щодо міжособистісних стосунків), інертність психічних процесів, особливості ставлень людини до тих чи інших аспектів дійсності (зокрема владне ставлення до близьких людей), ціннісні орієнтації особистості.

Ключові слова: емоції, почуття, ревнощі, причини ревнощів, демографічні причини ревнощів, соціально-психологічні причини ревнощів, індивідуально-психологічні причини.

Список використаних джерел

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи. М., 1995. 261с.
 2. Дж. Боулби. Привязанность / под ред. Г. В. Бурменской. М., 2003.
 3. Волкова А. Н. Опыт исследования супружеской неверности. Вопросы психологии. 1989. № 2. С. 98-102.
 4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер. 2002.
 5. Ильин Е.П. Ппсихология мужчины и женщины. СПб.: Питер, 2002. 554 с.
 6. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. СПб.: Б.С.К., 1997. 96 с.
 7. Пашковская А.В. Ревность как мотивация преступного поведения. Вестник Московского университета. Серия II Право. 2007. №1. С. 38-47.
 8. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / Шапар В.Б., Оліфір В.О., Куфлієвський А.С. та ін. Х.: Прапор, 2009. 672с.
 9. Спиридонов Д.В. Динамическая модель ревности: концептуальные, клинические и функциональные аспекты. Журнал практической психологии и психоанализа. 2013. №2. С.45-48.
 10. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000
 11. Фридман М. Психология ревности / пер. с нем. М. Кобылинской. М.: Современный гуманитарный университет, 2009. 140 с.
 12. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М.: Академический проект, 2006. 208с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України